2007-08-16

Ungdomspolitik

Efter senare tidens debatt om sänkt ålder för rösträtt, då framför allt här i Borås tack vare Johan, har åsikterna gått isär bland debattanterna.
Den gängse uppfattningen har bestått i att ungdomarna är omogna och oengagerade i samhällsfrågor, och därmed inte lämpliga att beträda den politiska arenan.
Glädjande nog har den statliga Ungdomsstyrelsen nutilldags släppt en rapport som delvis visar på motsatsen, och befäster att ungdomarnas påstådda oengagemang är ingenting annat än en myt.
En annan positiv (beror på hur man ser det) överraskning är väldigt många ungdomar vill gärna träffa en politiker, men få har gjort detta.
Vilket vi här i Borås försökt att ta vara på under sommartorsdagarna, och skall göra så framöver även i andra sammanhang. Jag tror inte vi är så fel ute ändå.

1 kommentar:

Johan sa...

Intressant!

Börjar bli dags att författa motionstexten snart.