2007-09-11

God miljöpolitik?

Efter att i förra budgeten tagit 90 miljoner kronor från budgetposten för biologiskt mångfald till andra investeringar, minskar nu regeringen budgetposten ytterligare med en halvmiljard.
Pengarna för biologisk mångfald skall användas för att skydda områden med höga naturvärden, men även för marina reservat.
Att minska anslagen kommer att innebära att de uppsatta miljömålen inte kommer att nås, och kan i förlängningen leda till ökad utarmning av hotade naturvärden.
Blad annat ligger Sverige nästan sämst till när det gäller de marina reservaten och det är mycket långt kvar till målet för skydd av skog i tillräcklig omfattning för att bevara hotade skogslevande djur och växter.
Regeringens handlande är helt obegripligt; Är det så regeringen stavar en god miljöpolitik?

Inga kommentarer: