2007-09-11

Gröna idéer

Arbetsgivare borde ha skyldighet att låta anställda pröva sina krafter som entreprenörer och sedan få komma tillbaks till jobbet om satsningen misslyckas säger den amerikanske ekonomiprofessorn William Baumol.
Vilket är precis ett av tankarna med friårskonceptet som miljöpartiet arbetade fram.
Friåret är idag ett minne blott (tack vare regeringen), men uttalandet visar ändå att de gröna tänker nytt och ligger i framkant med idéutvecklingen.

(Artikeln finns för tillfället endast i pappersformat på DN-Ekonomi)

Inga kommentarer: