2007-09-04

Gröna sektorn

Verkstadskoncernen SKF storsatsar i Göteborg. Orderingången är hög vilket får SKF att ytterligare investera 600 miljoner för att kunna möta behoven.
Som bekant tillverkar SKF bland annat kullager, och det största behovet kommer, glädjande nog, från vindkraftverk.
Den gröna sektorn skapar sannerligen arbetstillfällen.

Inga kommentarer: