2007-09-03

Älgjakt

Idag börjar älgjakten till förtret för skogens Konungar.
Jag har i mina tidigare inlägg gått hårt åt rovdjursjakt och pälsindustrin som företeelse.
Trots det tycker jag ändå att jakt som är hänsynsfull, miljöanpassad, reglerad och långsiktigt hållbar kan bidra till en effektiv natur- och faunavård.
Även om mycket av jakten idag inte bedrivs utifrån dessa premisser.
Att välja viltkött framför uppfödda tamdjur är lång mer miljövänligt och etiskt.
Vilt har fått leva ett fritt och värdigt liv i naturen och bidra till det ekologiska kretsloppet under sin livstid.
Medan tamboskapen inte sällan behandlas ovärdigt, lever i fångenskap och belastar miljön negativt.

Däremot måste jakten ske professionellt och med minsta möjliga lidande för djuren. Skadeskjutningarna måste minimeras, och kraven för att få jaktlicens bör höjas och underhållas.Plågsam jakt, som jakt med fällor, grytjakt och med levande lockbeten måste förbjudas.

Inga kommentarer: