2007-09-26

Konsten att slå ihjäl tiden

Migrationsverket har genom året kraftigt kritiserats på grund av långa handläggningstider.
Bland annat har JO (Justitieombudsmannen) riktat hård kritik mot verkets hantering av utredningar, där det framkommit att en stor mängd gamla asylärenden hade oacceptabla hanteringstider: upp till ett år och i vissa fall betydligt längre.
Det är oerhört psykiskt påfrestande för en människa att bo och leva i ovisshet på flyktingförläggningarna; Därför måste allt göras för att minska handläggningstiderna.
Så frågan uppstår: Vad beror detta på?
För tydligen finns det gott om tid till annat.

Inga kommentarer: