2007-10-08

Asylpolitik på fall

Den 10 oktober kl. 18.00 bjuder föreningen Glokala Sjuhärad till en diskussionskväll om aktuella asylfrågor.
Den Svenska flyktingpolitiken tar sakta med säkert formen av ett vidunder.
Flyktingar, som tidigare fått uppehållstillstånd, skickas numera tillbaks till sina krigshärjade länder.
I de fall utvisning inte kan verkställas hamnar människorna i ett ingenmansland med fråntagen möjlighet för arbete, i ovisshet, ångestfullt, i väntan på avvisning.
Migrationsöverdomstolen anser bland annat inte att det råder någon väpnad konflikt i Irak eller Afghanistan, vilket i praktiken innebär att folk kan skickas tillbaks utan omsvep.
Regelverket för kvotflyktingar har ändrats så att anhöriga till kvotflyktingarna har mycket svårare att återförenas.
Nedläggningen av integrationsverket, integrationspolitiska programmet och arbetslivsinstitutet – i sig viktiga remissinstanser och kunskapskällor för adekvat flyktingpolitik- kan komma slå hårt mot integrationsarbetet.
DNA tester för anhöriga och återvändningsbidrag (förövrigt ett förslag som Sverigedemokraterna driver) har många upplevt som väldigt kränkande. Detta blottar en märklig människosyn.
Exemplen är flera, och jag är på allvar orolig för den riktning den Svenska asylpolitiken tar.

20 Nordiska frivilligorganisationer har i dagarna startat en kampanj med namnet ”Keep them safe”.
Kampanjen syftar till att få de nordiska regeringarna att bättre säkerställa att människor som flyr våld och är i behov av skydd också skall få detta.
Från Sverige deltar Amnesty, Caritas, Flyktinggruppernas och Asylkomittérnas riksråd (FARR), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Sveriges kristna råd och Svenska Röda Korset.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna slog fast tidigare i år att myndigheterna i Europa, som fattar beslut angående asylsökande och andra som riskerar tortyr eller förföljelse, måste ta hänsyn till synpunkter från organisationer som UNHCR.
Detta görs inte i Sverige idag. Till exempel går utvisningarna av eritreanska asylsökande stick i stäv mot UNHCR:s riktlinjer över skyddsbehövande.
Att de nordiska regeringarna ska följa UNHCR:s riktlinjer måste ändå anses som ett minimikrav.

Kom gärna och lyssna, diskutera och var med att underteckna ett öppet brev till myndigheterna.

Platsen är Immigrant-Institutet, Katrinedalsgatan 43, Borås

Välkomna!

Inga kommentarer: