2007-10-10

Miljö på tapeten...

Jag har nu i dagarna varit i Helsingborg på FAH:s (Förbundet för allmänt hälsoskydd) årliga höstmöte. Det har varit fullspäckat med intressanta seminarier och workshops.
Syftet är att sprida information, konkreta råd och tips inom miljöområdet, samt binda nätverk och kontakter mellan Sveriges olika miljö- och hälsoinstanser.
Ämnena som avhandlas är allt från etisk konsumtion, fair trade, miljöledningssystem (ISO14001), hållbar utveckling, klimatförändringar och dess effekter på Sveriges förhållanden, till övergödning, utsläpp från internationell fartygstrafik och EU:s vattendirektiv.
Ett brett spektrum av områden alltså, och väldigt intressant för en miljögeek som jag.
En annan väldig intressant föreläsning gav av enmansutredaren Bengt Holgersson som pratade om Klimat och Sårbarhetsutredningen (som nu skall på remiss och ligga till grund för den kommande klimatpropositionen).
Där han bland annat beskrev vilka effekter som klimatförändringarna kommer att medföra här i Sverige. Och tro mig, det kommer att kosta, och innebära mycket arbete framöver.
När det gäller miljö- och klimatproblemen är det väldigt lätt att pendla mellan förtvivlan och hopp.
Men, jag fick känslan att medvetenheten om klimatförändringar och miljöproblemen har ökat markant den senaste tiden och tas på mycket stort allvar.
Och jag kan konstatera att det finns många drivande och engagerande eldsjälar som för Sveriges miljöarbete framåt.
Och just nu, trots regeringens bristande miljösatsning, så känner jag återigen hopp.

1 kommentar:

Per Asplund sa...

Så du har varit i Helsingborg o så säger du inget. Illa. Jobbar ju där! :)