2007-10-11

Fler positiva nyheter...

Ekologiska och närodlade produkter har på senare år fått ett rejält uppsving inom handeln; det rådet till och med en brist på vissa produkter idag.
Så stor har efterfrågan blivit, mycket tack vare en växande miljömedvetenhet hos konsumenterna.
Men ekologisk konsumtion börjar bli allt mer accepterad även inom den offentliga sektorn. Politiska beslut och miljömålen har drivit på utvecklingen av ekologiskt konsumtion inom kommun, stat och landsting, vilket är glädjande.
SKL (Sveriges Kommun och Landsting) har gjort en undersökningar som visar att 60 procent av den offentliga verksamheten ställer någon form av miljökrav inom upphandling.
Det finns även en annan aspekt som vi inte får glömma bort: Etisk konsumtion.
Debatten blossade bland annat upp här i Borås när vi fick reda på att tjänstemännen (på delegation) hade köpt sten från Kina. Och, det bör nämnas, att det var ungefär samtidigt som Sveriges Radio gjorde ett avslöjande reportage om stenarbetare i Kina och deras horribla arbetsvillkor, där det framkom att många dog av förtidig död orsakad av stendammslunga.
Billigt, billigt, var mantrat som man mässade till sitt försvar.
Nog om det, ofta handlar det om bristen på kunskap, men inte sällan om ekonomi.
Därför tyckte vi att det bör även ställas hårdare krav på etiska aspekter inom upphandligt, men många jurister trodde att det inte gick att förena detta med LOU (Lagen Om upphandling).
Men nu har SKL (Ett stödorgan för offentlig verksamhet), och deras expertis i form av jurister, visat att detta är görbart och helt lagenligt; Inte nog med det, rentav eftersträvansvärt, vilket även deras konferens -”Handla Rätt!” ihop med organisationen Rättvisemärkt - tydligt signalerar.
Men visst, det handlar i slutändan om politiska ställningstaganden, men det är inte omöjligt!
Då den offentliga sektorn tillsammans årligen upphandlar för 400 miljarder kronor, kan de etiska aspekterna aldrig nog så tydligt förändra världen till det bättre.

Mer läsning om etiskt konsumtion.

Inga kommentarer: