2007-10-31

I valet och kvalet...

Väldigt ofta står man inför ett val: att handla ekologiskt eller inte.
Det är lite dyrare, och fördelarna är alltid inte så uppenbara.
Men låt oss se vad ekologiskt certifiering egentligen i slutändan betyder.
För att illustrera skillnaden så kan vi jämföra ekologiskt kontra vanlig grisuppfödning.

Krav som KRAV-märkningen ställer på certifierade gårdar:
Grönbete på sommaren
Diar längre tid hos suggan
Dubbelt så stor stallyta som för vanlig gris
85 procent av fodret skall vara ekologisk, får ej innehålla syntetiska proteiner
Alltid tillgång till govfoder
Alltid en djup halmbädd för att tillfredställa bökbehovet
Striktare regler för medicinering (t.ex. användningen av antibiotikum)
Behöver mer foder eftersom den springer ute

Och som ett exempel en vanlig grisuppfödning.
Inget utomhuskrav
Diar kortare tid hos suggan
Mindre ytor inomhus
Syntetisk protein tillåtet i fodret
Inget minimikrav på strö
Medicineringskraven är låga

Det finns fler fördelar med en ekologisk gård kontra en konventionell.
En ekologisk gård har mycket hårdare krav på användning av bekämpningsmedel och konstgödsel.
Användningen av konstgödsel leder till ökade utsläpp av växthusgaser (det går åt stora mängder energi för att framställa konstgödsel), men också till att våra vattendrag förorenas i allt större omfattning.
Bland annat beror våra problem i Östersjön i stora delar på jordbrukets omfattande användning av konstgödsel.

När fördelarna är så uppenbara, både ur ett etiskt- och miljöperspektiv, vad väljer man?


(Nu är det tyvärr så att ekologiskt kött är fortfarande en bristvara. Efterfrågan är större
än tillgången.)

6 kommentarer:

Maria sa...

Som fattig student levde jag verkligen i valet och kvalet, dyrt ekoligiskt eller billigt "skräp"? Som arbetande är valet enkelt, naturligtvis blir det ekologiskt! Kan någon med gott samvete köpa vanligt kött när man vet hur mycket bättre förutsättningar djur och natur får med ekologiska livsmedel?

Heiti Ernits sa...

Visst är det så. Jag kan absolut förstå barnfamiljer och studenter som har det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt.
Därför måste vi (politiker) också göra allt för att det skall bli billigare med ekologisk mat.
T.ex. varför inte sänka momsen? tyvärr får vi då problem med EU. Snedfördriven konkurrens =)

En annan aspekt är att den ökade efterfrågan genererar större volymer. Vilket i slutändan leder till billigare priser, förhoppningvis...

Danny boy sa...

Bra sagt. Med ökad efterfråga på ekologiskt ser producenter att det finns pengar att tjäna. Då får vi marknadskrafter som kommer att jobba för ekologiskt och det har redan börjat. Får se om snöbollen tar fart...det borde den göra.

Tom Andersson sa...

Om man ser till miljöpåverkan är det inte försvarbart att äta kött i huvudtaget. Men om man nu måste göra det bör man ju främst välja ekologiskt kött om man kan. Sen bör man ju undvika griskött eftersom det är bland det sämsta både för miljön och för hälsan.

Heiti Ernits sa...

Tom: Sant. Att minska köttkonsumtionen är faktiskt att göra klimatet en stor tjänst.
Skall man välja klimatvänlig kött, så är lamm eller viltkött att föredra framför nöt och gris.
Men framför allt är ekologiskt producerad kött mycket mindre miljöbelastande...

Gunnela sa...

Viktigt att KRAV håller fast vid sin KRAV-gris. En betongplatta tillfredsställer inte alls grisena behov av naturligt beteende. Grisen vill ha mer än frisk luft. Det finns risk att man lurar konsumenterna om man säljer grisar enligt EU:s eklogiska regelverk. Jag tror att man i Danmark accepterar att risrana har ring i näsan på bete, vilket verkligen är tvärtemot vad grisen vill d v s böka.