2007-11-01

Energieffektivisering

Den Amerikanska energiexperten Amory Lovins, slår huvudet på spiken när han förespråkar energieffektivisering framför producerandet av billig energi.
Debatten handlar tyvärr allt som oftast om energipriser, där den istället borde handla om hur vi hushåller och effektiviserar vår energianvändning.
Det absolut viktigaste åtgärden, framför alla, är att spara energi, oavsett energislag eller tillämpning.
Där kan man som privatperson göra väldigt mycket med enkla medel.
Men det är också viktigt att arbeta med byggnormer och andra styrmedel som stimulerar en minskad energianvändning.
Tyvärr, får man väl säga, ökade energianvändandet med 26 TWh mellan åren 2003 och 2004, detta framför allt på grund av transportsektorn.
Men i det stora hela har Sverige haft en relativt oförändrad energianvändning sedan 1970 samtidigt som eltillförseln (bruttotillförseln) har ökat med 33 procent

En annan viktig faktor är lagring av energi.
Vi överproducerar energi när vi minst behöver det, t.ex. under sommarhalvåret.
Därför är det viktigt att investera i olika tekniska lösningar som möjliggör energilagring (har skrivit om energilagring tidigare)

Idag finns det nationella miljömål som strävar efter minskad energianvändning bland annat i bostäder, och där har det visserligen gått framåt.
Mellan 2003 och 2004 minskade energianvändningen med 8TWh i bostadssektorn, vilket är väldigt positivt, om inte hade varit för att vinsten ätits upp av ökningarna i transportsektorn.

Men kanske hade det varit intressant att även sätta mål för den totala energianvändningen i Sverige, det målet saknas nämligen i dagsläget.

Inga kommentarer: