2007-10-03

Småföretag och framtiden

Småföretag är Sveriges framtid. Innovation, nytänkande, entreprenörskap, goda arbetsförhållanden är egenskaper som kan tillskrivas många av de små företagen.
Företagande skall ses som en möjlighet för människor att förverkliga idéer, att kunna bidra till samhällsutvecklingen och skapa sysselsättning för sig själva och andra.
Småföretag är också de som är känsligast mot konjunktursvängningar och andra externa faktorer, som till exempel valutakurser, politiska beslut eller tillgång till utbildad arbetskraft.
Marginalerna är oftast små och många småföretag kämpar för sin existens.
Därför är det oerhört viktigt att värna om småföretagande och allt bör göras för att underlätta deras vardag.
Miljöpartiet har historiskt en mycket genomtänkt och klok politik för småföretagare, men misslyckandet ligger i, som jag ser det, i det mediala. Miljöpartiet har helt enkelt inte nått ut med budskapet, och få är det som känner till de förslagen miljöpartiet har lagt fram genom åren.
Nu försöker partiledningen återigen lyfta fram småföretagarna i rampljuset (bland annat i en artikel i dagens DN, som dock märkligt nog inte publicerats på webbsidan).

Några av förslag som lyfts fram är:

Sänkt arbetsgivaravgift, slopad arbetsgivaravgift för soloföretagare, reformera 3:12-reglerna, sänkt skatt för små forskningsintensiva företag, öppna för etableringskonton, nytt aktiebolagslag för små företag, avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag, återställ förmånsreglerna, bättre kreditmöjligheter, subventioner för miljöteknik (inrätta branschprogram), inrätta statlig riskkapitalbolag inom energiområdet, stöd utvecklingen av kooperativa företagsformer, satsningar på kvinnors företagande, mer resurser för industriella utvecklingscentrum (IUC), återinför starta-eget-bidragen, fortsatta satsningar för entreprenörskapsprogrammen i skolan, genomför lärlingsreformen, skapa stabila villkor för forska och väx, förbättra trygghetssystemen för småföretagarna, ändra reglerna för A-kassa för egenanställda, återställ delvis förmånsrättsreformen och så vidare.


Efter regeringsskiftet har småföretagandet, återigen, hamnat i skymundan.
Att klimatet för småföretagare inte har bättrats, snarare försämrats efter maktskiftet, visar bland annat undersökningen som företagarförbundet har gjort.
Det är återigen dags att lyfta fram småföretagarna, och vi kan bara hoppas på att våra framtida samarbetspartners väljer att lyssna på det örat.

Inga kommentarer: