2007-11-06

Järnvägens framtid

Framtiden är spårbunden, eller borde vara det i alla fall.
Tåg, spårbilar, spårvagnar, trådbussar är det absolut bästa färdmedel både ur ett klimat-, hälso- och miljöperspektiv.
Därför är det väldigt märkligt att det nu föreslås en nedläggning av 75 mil spår, samtidigt som många andra järnvägsprojekt skjuts på framtiden.

Som det står i banverkets hemsida:

"Det finns stora förväntningar på hur järnvägen ska byggas ut i framtiden. I arbetet med framtidsplanen och i remisserna kring den har föreslagits investeringsprojekt för över 250 miljarder kronor. Planeringsramen för nya projekt är dock något under 110 miljarder kronor. Självklart innebär det att efterfrågade järnvägssatsningar får skjutas på framtiden."

Kapaciteten hos Sveriges järnvägar har nått en bristningsgräns, vilket innebär att tåget inte är konkurrenskraftigt jämfört med inrikesflyget eller andra alternativ.
Miljöförbundet jordens vänner föreslår årliga satsningar i storleksordning en procent av BNP inom de närmaste 10-15 åren.
Vilket ekonomiskt egentligen är en rätt försiktig satsning, men å andra sidan kanske rimlig ur ett verkställighetsperspektiv.
För att kunna göra det möjligt att minska väg- och flygtrafiken behövs det nya banor.

Götalandsbanan för snabba förbindelser Linköping/Norrköping/ Göteborg och Borås/Jönköping/Stockholm, detta skulle knyta ihop regioner med tre miljoner invånare.

Järnväg Malung-Sälen. Fjällen har idag mer än tre miljoner besökare per år, de flesta kommer med bil.

Norrbotniabanan. Viktig för godstrafik, men också persontrafik då det knyter ihop regioner med 500.000 invånare.

Stockholm-Norrtälje-Kapellskär. En sträcka med väldigt hög andel bilpendlare.

Bohusbanan- Strömstad/Halden/(Oslo). E6 längst västkusten har enormt mycket vägtrafik, både gods- och privatbilism.

Nobelbanan. Kalmar-Karlskrona-Oskarshamn. Sträckan har idag väldigt många bilpendlare.

Vad sägs om att resan mellan Göteborg och Stockholm inte skall ta mer än strax över två timmar. Då är det genast en stor tidsvinst jämfört med flyget.
Räkna in säkerheten och komforten så är tåget helt överlägset.

Inga kommentarer: