2007-11-23

Spratt av Belsebub?

Då och då, bland artiklar om elände och krig, stöter man på lite småroliga ting.
Som till exempel den om Kyrkoherde Leif Östborgs kamp med länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet för att få tillstånd till att sätta solceller på sitt kyrktak.
Man må tycka vad man vill om att ha solceller på vartenda kyrktak, men det är argumenten som är lite småroliga.
”Jag har stöd av kyrkonämnden, stiftet, biskopen men också Bibeln”, säger Leif.
”Det blir ju märkligt om en myndighet hindrar oss från att gestalta evangeliet”, fortsätter han. ”Om församlingen vinner tvisten kommer solceller på sammanlagt 125 kvadratmeter att ta emot el – direkt från Gud, utan mellanhänder.”

Om jag vore Riksantikvarieämbetet hade jag nog tänkt om, flytt fältet utan att blicka bakåt.
Ty hindrandet av evangeliegestaltandet angår vår Herre i allra högsta grad.

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Ja, äntligen har de tekniska framstegen gjort det möjligt att verkligen få kraften från ovan!

Heiti Ernits sa...

Vem tvekar vadan de tekniska framstegen är sprunga ur, om inte den gudomliga inspirationen det vill säga!