2008-01-19

Förbifart stockholm

"Den aktuella förbifartsförslaget [förbifart stockholm] följer den amerikanska urbaniseringmodellen. Städerna där kräver fem gånger så stor yta per invånare och bidrar till att USA:s koldioxidutsläpp är tre gånger högre per invånare än i EU", skriver Christian Berggren, Jan Owen Jansson, profssorer i industriell organisation respektive transportekonomi och Staffan Laestadius professor i industriell organisation på DN-debatt.

Det känns kul att miljöpartiet har fått medhåll från ledande expertis inom området.

Nu återstår frågan hur socialdemokraterna förhåller sig till detta. Detta kommer att vara ett konkret exempel på att det kan skilja sig avsevärt mellan retorik och handling när det gäller klimatåtgärder. Jag hoppas att socialdemokraterna tänker om i frågan, för det lär knappats borgarna göra.

Inga kommentarer: