2008-04-11

Gubbslem

Hur uppstår socialt ”slem” (Phlegm)? Det vill säga hur organiseras och varför uppstår de sociala nätverken för likasinnade; det kan handla om etnicitet, kön, intressen eller andra faktorer som får ”slemmet” att hålla ihop. Karl Palmås, Christopher Kullberg med flera, har gjort ett försök att illustrera förekomsten av manliga nätverk i bloggosfären: det vill säga, män som skriver om män och länkar till män, m.a.o. bloggarnas homosocialitet. Karl är intresserad av varför manliga nätverk hela tiden uppstår. Fokuset ligger inte på att identifiera de befintliga strukturerna, utan snarare att analysera tillblivelsen av dessa. Avsaktandet av kvinnor i dessa nätverk är talande. Från detta experiment är det inte långsökt att dra paralleller till sociala konstellationer i samhället, vilket gör problemet ytterst angeläget. Det intressanta i det här fallet är också hur studiet i sig påverkar studieresultatet: för har inte jag precis blivit en del av gubbslemmet?

Bland annat har Evelina, Heja Världen och Jimmy skrivit klokt om ”Follow The Phlegm” projektet.

Inga kommentarer: