2008-05-12

Boklansering

Den stora avstampen för ekologi- och miljöböcker togs i och med Rachel Carsons bok ”Tyst Vår” utkommen 1962. Boken fick då ett mycket stort genomslag, men även oerhört mycket kritik från kemisk-tekniska industrin. Grovt sätt kan man säga att miljörörelsen kom igång på allvar efter publiceringen. Sedan dess har många böcker i temat med varierande kvalité givits ut. Tyvärr har det tidigare inte funnits några heltäckande och samtidigt lättillgängliga populärvetenskapliga böcker på Svenska i ämnet; tills nu det vill säga. Vetenskapsrådet lanserade boken ”Utmaningen – forskare om en hållbar mänsklighet” på vetenskapsfestivalen i Göteborg den 18:e April. Pocketboken är populärvetenskapligt skriven och går utanför de snäva vetenskapsgränserna. Enligt Vetenskapsrådet ges det i boken en mångvetenskaplig bild av lösningar för en hållbar framtid. Forskare, med expertis inom bland annat systemekologi, nationalekonomi, statsvetenskap, fysik, kemi, psykologi och pedagogik debatterar allt från globala avtal till vad vi själva kan göra i vår vardag. Även Christer Sanne, författaren till boken ”Keynes Barnbarn- en bättre framtid med arbete och välfärd” och ledamot i den gröna tankesmedjan Cogito, ger sitt bidrag till boken. Väldigt roligt initiativ, jag hoppas på en bred spridning och priset på 65 kronor lär inte heller avskräcka.

3 kommentarer:

markperspektiv sa...

Kan du tipsa om var man köper boken "Utmaningen" ? Jag sökte på nätet men hittar den inte hos någon återförsäljare?

Heiti Ernits sa...

Den har inte fått någon riktig spridning än,men den verkar finnas att beställa från den här adressen:

http://cm.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H

Heiti Ernits sa...

Webshop