2008-06-09

Dostojevskij, fortfarande aktuell.

Ni vill till exempel få människor att lägga av sina gamla vanor och styra sin vilja i de banor som vetenskapen och förnuftet påbjuder. Men hur vet ni att människan kan och dessutom bör göras om på det sättet? Vad får er att sluta er till att den mänskliga viljan absolut måste korrigeras? Kort sagt, hur vet ni att en sådan korrigering verkligen är till fördel för människan? Och, för att tala rent ut, hur kan ni vara så absolut säkra på att det alltid och i grund och botten är det bästa för människan att till varje pris undvika att gå emot det som anses vara hennes verkliga och normala nytta, garanterad och ledd i bevis av förnuftet och aritmetiken, och att detta är en lag som gäller hela mänskligheten? - - -

Jag håller med om att människan är ett företrädelsevis kreativt djur som är dömt att medvetet rikta sig mot ett mål och att ägna sig åt diverse ingenjörskonster, det vill säga ständigt och oavbrutet bygga sig en väg, som leder någonstans vart som helst. Men häri ligger också förklaringen till att hon ibland får lust att göra några kringelikrokar vid sidan av vägen - - -

Och vem vet (ingen kan bevisa motsatsen), kanske är det så att hela målet men mänsklighetens strävan här på jorden i själva verket ligger just i denna fortlöpande process på väg mot målet, men andra ord i livet självt i stället för livsmålet, vilket givetvis inte utgörs av något annat än två gånger två är fyra, det vill säga en formel; men, mitt herrskap, två gånger två är fyra inte längre liv utan början till död! - - -

Ni tror på ett kristallpalats, evigt oförstörbart, ett byggnadsverk som det kommer att bli omöjligt att räcka ut tungan eller knytnäven åt, ens i smyg. Och kanske är det just detta som skrämmer mig i en sådan byggnad – att den är av kristall, evig och oförstörbar, och att man inte kommer att kunna räcka ut tungas åt den ens i smyg!

Ur novellen "Anteckningar från ett källarhål".
Inlägg i debatten om rationalitet, framstegstanken, universalism och modernitet.

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Javisst är det aktuellt! Det mesta inom området är helt enkelt sagt, kanske skulle vi ägna oss mer åt att begrunda dessa kloka ord än att försöka producera egna sämre kopior.

Jag har för mig att också von Wright har denna novell som en av sina utgångspunkter i sin analys av det rationella.

Heiti Ernits sa...

Thomas:

Dostojevskij har alltid varit en av mina favoriter; få kan nog matcha hans skarpsynhet gällandes människans existentiella villkor.
Han skrev denna Novell 1864, det vill säga samma år som Max Weber föddes vilket är rätt lustigt i sammanhanget, då Max Weber mest kända teorier just berör denna tematik (i Novellen). Även Nietzsche (då i 20-års åldern) har sagt sig blivit mycket inspierad av Dostojevskij och framför allt denna Novell. Även Nietzsche är en av förgrundfigurerna för denna civilisationskritik (som i sin tur inspirerat många av viktiga tänkare(Wittgenstein, von Wright, Naess, Derrida, Lyotard, Sartre, Foucalt, Freud, Fromm, och hela Frankfursskolan ))"sina utgångspunkter i sin analys av det rationella."


Det är mycket möjligt, har precis börjat med "Vetenskapen & Förnuftet" och skall sen läsa "Myten om Framsteget", så jag lär väl stöta på referensen till novellen.

En sak som jag direkt upptäckte med von Wright är att han tydligen är mycket inspirerad av vissa tänkare inom Frankfurtskolan dvs. företrädare för den "kritiska teorin", vilket du och jag pratade om i ditt inlägg om Spinoza (som också i sin tur är en stor inspiratör både för von Wright och Arne Naess).Btw: jag skulle också vilja rekomendera etnologen Bengt Jacobssons bok "Livet - inte plikt utan möjlighet; den avhumaniserade människan".

Den är också mycket aktuell, och jag uppstäckte att jag hade läst den för flera år sedan (långt innan jag blev politisk aktiv), kanske har den också blivit en "inspiratör" till den "gröna-vägen", utan att jag var medveten om det.