2008-06-03

Integritetshaveri?


Den första juli kan bli en ödesdiger dag --- den personliga integriteten är på allvar hotad. Nå, vad gastar jag om, säg? Med all sannolikhet klubbas det genom en lag som möjliggör övervakning och loggning av all information som går förbi landets gränser; det gäller både inkommande och utgående trafik: mobiltelefoner, telefon, e-post, surf osv. Anslagen går till- och uppdraget utförs av FRA (Försvarets Radio Anstalt); det militärindustriella komplexet gör sig återigen kännbar: antalet radiovågor att övervaka minskar i takt med att den analoga tekniken överges till förmån för nyare teknik. FRA ser döden i vitögat vilket får dem att gasta om terrorister och elaka ryska björnar (varför inte klimatflyktingar kan man undra). Det kommer att gå åt mycket skattepengar för att kunna övervaka det som nu övervakas kan.
Det heter att terrorismen skall förebyggas vilket naturligtvis inte håller i rätten; jag har skrivit om det innan, men det tål sägas igen: det är en omöjlighet att forcera en krypterad dialog mellan två potentiella terrorister. De som vill vara ostörda kommer att vara ostörda oavsett hur många skattemiljoner (eller miljarder) staten kommer att gräva ner i projektet. De enda som kommer att förlora på det hela är medborgarna, vars integritet kommer att få den slutgiltiga nådastöten. Det heter att den som är oskyldig skall intet frukta; men jag fruktar den potentiella skada som missbruket av sådan information kan göra; jag fruktar också den riktning samhället tar i och med detta.
Det heter också att moderna informationskällor är säkrare och påbjuder större integritetsskydd, men det är inte alldeles så enkelt, precis som fallet med telekombolaget Deutsche Telekom förra veckan visade.

Den gamle Jeremy Bentham lär eventuellt le i sin himmel om drygt en månad; Lagförslaget och FRA:s ansatser skulle ha fallit Bentham på läppen. Bentham är tillsammans med sin bror en av de första att utarbeta ett förslag till ett universellt övervakningssystem. Bentham kallade idén för Panopticon, vilket betyder ”Det allseende ögat”. Principen gick till en början ut på att bygga fängelser där alla celler gick att övervaka från en punkt i mitten utan att fångarna visste om de var övervakade eller inte. Enligt Bentham får denna ”osäkerhet” eller ”rädsla” fångarna att sköta sig exemplarisk. Därtill övervakades även fångvaktarna av sina överordnade och de överordnade i sin tur av samhället eller de anhöriga till fångarna. Vissa moderna filosofer såg Benthams idé som en drift med guds allseende öga: det vill säga en uppifrån, av gud, inducerad moral. Men Bentham menade nog allvar med sina idéer, som han också ville förlänga till andra områden i samhället: skolan, sjukhus, verkstäder osv.
Effektiviteten såg Bentham som ett problem, då det gick åt rätt mycket folk som skulle övervaka och i sin tur övervakas. Man kan säga att här har FRA löst detta problem på ett mycket effektivt sätt.

Stå upp, ryt till och låt inte lagförslaget gå igenom!


För mer sakliga debattinlägg i ämnet läs Oscar Swartz:s blogg och opassande.


,

Inga kommentarer: