2008-08-26

Moderaterna på procentjakt

Det är en sällsynt märklig soppa moderaterna kommer med på DN-Debatt idag. Man får intrycket att moderaterna är på procentjakt; Billström, Kristersson och Svantesson tycks spela på förutfattade meningar och populism.

När moderaterna skriver:

”Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor [..] under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning”

Vad menar Billström med kravlöshet? Man kan avfärda den frågan med att påstå att ”Det vet ju alla hur kravlösa vi är!”. Det duger inte. Skall Billström påstå någon sådant så måste det finnas fog för detta. Att man får socialbidrag bara sådär utan vidare är en myt; en myt som är både seglivad och allmänt spritt. När man söker socialbidrag (jag är övertygad om att de flesta tycker detta är förnedrande och emotionellt jobbigt) så ställs det motkrav: man måste stå till arbetsmarknadens förfogande och ta de jobb som erbjuds. Problemet är att det sälla erbjuds några jobb: moment 22.
Naturligtvis finns det folk som fuskar – att tro annat vore att vara mer än lovligt naiv – men att därifrån dra slutsatserna (implicit påstå) att invandrare – som grupp – inte gör rätt för sig och lever ett kravlöst liv på socialbidrag är lite väl magstarkt.

” lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället [..]”

Naturligtvis skall man respektera grundläggande regler i samhället -- det gäller alla samhällsmedborgare. Men det är högst olyckligt att moderaterna målar upp en nidbild av invandrare [som grupp] som struntar i samhällets regler. För är inte det som implicit antyds?

Citaten är lyfta ut sitt kontext och det finns vissa stycken som är vettiga (som t.ex. att många invandrare inte får chansen på arbetsmarknaden), men jag kan inte komma ifrån att hela debattartikeln har någon unket över sig.

Hårdare tag! ropade han och sköt myggan med hagelbössan.

[Updatering]
Maria Ferm och Anders Wallner, skriver också om detta.

9 kommentarer:

Charlotte Wiberg sa...

Ja detta var en sällsynt vidrig debattartikel. Billström är en sällsynt vidrig minister.

Kraxpelax sa...

Billström har naturligtvis rätt. Det var ett påpassligt och bra utspel. Invandringskostnaderna måste minskas.

Problemet är att utspelet inlemmar sig i överordnad borgerlig klassförskansningspolitik, vilket enligt Tankelagen Om Primitiv Association betingar Aftonbladsvänsterns reaktion, med obligatoriskt retorikutbrott humanism fiske i främlingsfientlighetens grumliga vatten blah blah blah blah varigenom vänsterpolitiken diskrediteras folkligt och den borgerliga huvudagendan i själva verket biträdes.

Här blir det lite komplixerat. Analysen behöver föras i mer än ett led, vilket natuligtvis övergår den politiskt-mediala överklassens supraklavikulära kapacitet (folket har ingen alls). Politik = Dumskallarnas Sammansvärjning.

Heiti Ernits sa...

Charlotte:

Det accelererar =/
Kraxpelax:

"Invandringskostnaderna måste minskas"

1) Menar du att de "önödiga" kostnaderna måste minskas: dvs ett system med så lite 'spill' som möjligt eller menar du att kostnaderna måste minskas generellt: att man tar emot mindre asylsökande helt enkelt?

2) Billströ & Co menar att invandrare är ett fuskande släkte (precis som arbetstagarna), håller du med honom således?

3) "Analysen behöver föras i mer än ett led"

Ok, help me out then..

/John Kennedy Toole

Anonym sa...

Naturligtvis har Billström o Co rätt.
Någonting måste hända. Och man borde gå ännu längre. Invandringen borde strypas till ett minimum tills vi har fått ordning och reda i landet.

Enligt UNHCR:s sammanställning är Sverige västvärldens fjärde största asylland.
Sverige tog emot en dryg tredjedel av de totalt 6 240 somalier som sökte en fristad i västvärlden.

Vad är det som lockar somalier till just Sverige av alla länder i världen? Är det vårat klimat och chansen till att få ett jobb? Eller är det chansen till en kravlös tillvaro och livstidsförsörjning genom svenska skattemedel?

//Jinge

Magnus Hammar sa...

För inte så länge sedan gick socialdemokraterna Ingmar Reepalu (Malmö) och Göran Johansson (Göteborg) ut i ett gemensamt utspel och försökte ställa högre krav på den dåvarande sosse-regeringen.

Främst ville man se lite stringentare regler på vart man som nyanländ flykting får bosätta sig, och hänvisade med all önskvärd tydlighet till invandrartäta områden i sina hemkommuner.

Det Billström skrev idag är inget revolutionerande eller rasistiskt. Det var ett bra och balanserat inlägg där han och några till försöker angripa ett problem som vänsterpartierna under många år skapat.

Problemet har faktiskt varit att socialdemokraterna sätter bidrag före välfärd.

All välfärd kommer från de skatter vi arbetande betalar. Om du inte har en politik för jobb så kan du omöjligen ha en politik för välfärd. Det är som att försöka gå före du lärt dig att krypa.

Heiti Ernits sa...

Jinge:

Det hade varit intressant om du kunde utveckla meningen: " Eller är det chansen till en kravlös tillvaro och livstidsförsörjning genom svenska skattemedel?"

1) Vad menar du med detta?
2) Vilket regelverk syftar du på?Magnus:

"Problemet har faktiskt varit att socialdemokraterna sätter bidrag före välfärd"

Kan du utveckla denna tanke lite?

Anonym sa...

"maggan"

Här är en artikel i GP som jag råder dig att läsa om du hyser några tvivel.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=378763

citat:"somaliska män lever inte sällan en ambulerande tillvaro som innebär att de periodvis bor med familjen, periodvis någon annanstans. Och ibland handlar det om rent bidragsfusk"

"Flera andra somaliska tolkar bekräftar den bilden, att familjer väljer bidragsfusk för att bättra på ekonomin. Ibland därför att kvinnan vill kunna skicka mera pengar till behövande släktingar i hemlandet, ibland därför att mannen behöver pengar till drogen kat, som blivit ett gissel för den somaliska folkgruppen i Göteborg."

Var har du sett några krav resas mot detta? Det fungerar på precis samma sätt i hela Sverige.

//Jinge

The Hairy Swede sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Heiti Ernits sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.