2008-11-17

Vägverket får bakläxa

Det verkar som turerna kring det – ursäkta – korkade vägprojektet ”förbifart Stockholm” fortsätter; Miljödepartementet underkänner vägverkets utredning av projektets miljö- och klimatkonsekvenser. Att utredningen har haft många brister har påtalats av otaliga forskare och utredare (även av de forskare som har varit delaktiga i projektet). Vägverket kommer nu att få göra om delar av utredningen vilket är positivt - och förhoppningsvis kommer de orimliga konsekvenserna av projektet belysas ytterligare.

Rösta om förbifart stockholm...

Läs Karin Svensson Smiths brev till miljöminister Andreas Carlgren. Och jag kan också varmt rekommendera uppdrag granskning för den vetgirige.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Ursäkta, men hur kan en Boråsare ha synpunkter på denna för oss Stockholmare så viktiga satsning?

Ska du motarbeta det som behövs för oss som bor här, så får du allt dra ditt strå till stacken för att lösa problemen på annat sätt. Något annat är bara oseriöst, men i och för sig ett kännetecken för miljöpartister kanske?

Leo (boende i Söderort Stockholm) sa...

Kanske för att detta vansinnesprojekt även kommer att bekostas av hela Sveriges skattebetalare och dessutom påverka oss alla på längre sikt med ökade koldioxidutsläpp m.m.

Då kanske inte du heller, "anonym", skall ha något att säga till om andra saker, såsom t.ex. ett nytt kolkraftverk i Tyskland, nya kärnkraftverk i Ryssland m.m. eller annat som du inte direkt blir påverkad av ekonomiskt?... Korkat säger jag bara...

Anonym sa...

Med tanke på att en femtedel av landets befolkning bor i Stockholm är det väl inte mer än rätt att det för en gångs skull satsas infrastrukturmedel medel just i Stockholm. Vi har ju en 12 miljarders MP-stödd Bottniabana i minnet också. Där gick det utmärkt att faktiskt slösa med skattepengarna i och med det låga nyttjandet av banan. Förbifarten är däremot det första stora som byggs för att ta folk mellan norr och söder i Stockholm sedan Essingeleden byggdes. Och då var ju befolkningen en annan, milt uttryckt.

Den som tror att man kan sluta bygga, men ändå låta stan växa (landsbyggdsborna vill ju faktiskt flytta hit!) har antagligen något fel i huvudet. Förbifarten är både nödvändig och önskvärd. Hittills har jag inte sett ett enda konkret och realistiskt förslag på hur vi ska lösa regionens problem på ett annat sätt. Presentera det först, innan klagomålen haglar.

Heiti Ernits sa...

Anonym:

Ja, frågan är ytterst berättigad - man kan ju fundera varför någon som befinner sig i Borås har synpunkter på en vägsatsning i Stockholm?

Problemet är att denna vägsatsning (som den är förordad av Vägverket idag) kommer att bidra till stora trafikökningar (se Uppdrag Granskning som jag bifogade eller läs några av de rapporterna som forskare har lagt fram), vilket i sin tur leder till ökade utsläpp av växthusgaser, ökade mängder flyktiga kolväten och partiklar. Dessa föroreningar känner inga gränser - så det gör inte heller klimatförändringen som en kraftigt ökad bilism bidrar till.

Det finns realistiska alternativ i utredningen som var bättre på ALLA sätt än den förordrade linjen.Som sagt: se gärna på Uppdrag granskning (finns på SVT:s webb) ifall du inte redan sett den. Där framkommer det mycket väl att det bästa alternativet inte valdes av Vägverket (jag har för mig att det fanns tre olika alternativ som var realistiska).

Återkom gärna med kommentarer efter du har sett programmet...

Janiche sa...

Ursäkta, men hur kan en Stockholmare som borde ha insikt om hur dålig miljö påverkar oss negativt, mena att Förbifart Stockholm är en viktig satsning??? Det finns alternativ!!!

Anonym sa...

Janiche:

Vilka är alternativen då? Sluta upp med att bara ropa om alternativ utan att presentera dem! Det börjar bli ganska tröttsamt.

Heiti:

Så du vill trots allt bygga nya vägar? Eller vad bestod alternativen av?

Att biltrafiken skulle öka så markant är bara löjligt. Den skulle glesas ut vägnätet och anpassas till befolkningen som bor här. Har du inte suttit i Essingeledens köer så har du ingen aning om hur pass viktig den här satsningen är!
Vill du förbjuda landsbygd helt? Vill du förbjuda bilar helt? Och var vill du annars dra gränsen? Varför ska Stockholm alltid tvingas bli MPs testkanin och offer för dumheter (minns biltullarna och eftersatta infrastruktursatsningar i decennier)?

För övrigt har jag mycket begränsat förtroende för Uppdrag Granskning som gång på gång går för långt, tänjer på sanningen och alldeles uppenbart endast försöker få igenom sin egen agenda istället för att objektivt söka sanningen.

Heiti Ernits sa...

Det grundläggande problemet som man försöker lösa är det ohållbara trafiksituationen. I programmet intervjuades det flera olika forskare och utredare som har varit delaktiga i utredningen (jag kommer att referera till de enbart som forskare hädanefter) som unisont hävdade att trafiksituationen inte går att ”bygga bort” med fler eller bredare vägar. Forskningserfarenheten från hela världen har visat att när man bygger större, fler och ”bättre” vägar så ökar trafikmängden markant. Dvs. det går inte att bygga bort problemen, utan man måste jobba med flera olika instrument: Bättre, enklare och snabbare kollektivtrafik, något slags skattesystem (trängselskatter) osv.

Vägverket utredde tre alternativ:

1) Förbifart Stockholm
2) Diagonal Ulvsunda
3) Kombinationsalternativ

Förbifart Stockholm är sämst (enligt utredarna) ur lönsamhetssynpunkt, klimatsynpunkt, miljösynpunkt, säkerhetssynpunkt, hälsosynpunkt och jämställdhetssynpunkt.
Däremot är den bäst för de personer som skall ta sig långt från ena änden av staden och skall till den andra änden. Dvs. de som skall förbi staden, vilket rör sig om 1-2 procent av den totala trafikmängden!! Den är också ”bra” för den delen av näringslivet som frodas av de bilburna (beroende): storhandel, kontor, industri – dvs. Man bygger in ett bilberoende i systemet! Alternativet är egentligen den sämsta ifall man räknar med alla faktorer – dvs. gör en livscykelanalys och kopplar på de nationella jämställdhets-, klimat- och miljömålen. (Vilket fattades i utredningen, och här har VV fått en bakläxa av Miljödepartementet)


Alternativet Diagonal Ulvsunda avlastade trafiken i innerstaden till en viss del. Sträckningen var kortare och låg närmare staden och innehöll en tunnel för bilismen. Ulvsunda alternativen var den ekonomiskt mest lönsamma av de tre alternativen. Även om det inte var den bästa ut miljö-, hälsa- och klimatsynpunkt. Den är dock ”bättre” än Diagonal Stockholm.


Kombinationsalternativet däremot var bäst ur jämställdhetsperspektivet, miljö- och klimatperspektivet, bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt, och bäst ur ett hälsoperspektiv.
Kombinationsalternativet innebar att man skulle förstärka vissa delar (strategiska punkter) av vägnätet, förbättrade kollektivtrafiken samt byggde en tunnel för kollektivtrafiken genom staden. Förslaget innehöll också trängselskatter. Denna kombination var bäst ur alla aspekter – och det är en gåta varför VV har valt bort detta alternativ. Det kan vara så att politikerna har en agenda att expandera staden till vilket pris som helst – och det gör ju ”Förbifart Stolkholm” alternativet.Det finns mer. Utredningen är bristfällig där man har valt att bortse från flera olika faktorer – och det finns en hel del ogenentligeter i utredningen. Se dokumentärer vet jag.

Jag håller med om att kvalitet på uppdrag granskning varierar, men denna tyckte jag ändå höll måttet. Den försökte att gå på djupet och höra alla inblandade.


Hoppas jag har svarar lite på frågan iaf.

Magnus Almström sa...

Jag är imponerad av hur du bemöter anonyms illa dolda förolämpningar Heiti. Detta med tanke på att denna individ inte har kurage att stå för sina åsikter och indirekt kallar dig för både oseriös och dum i huvudet. Nej förresten det är inte ens indirekt när jag tänker efter...

För eftervärlden kommer detta vansinniga projekt att värderas på samma sätt som tunneln genom Hallandsåsen. Dom kommer fråga sig hur vi 2008 kunde komma fram till detta beslut med tanke på den kunskap vi besitter? I USA har man på många håll nu insett det vansinniga i att bygga in sig i ett bilberoende. Det är mycket svårt för att inte säga omöjligt att korrigera ett sådant här beslut i efterhand.

Heiti Ernits sa...

Magnus:

Tack för ditt stöd. AA (Arga Anonymer) brukar figurera titt som tätt på bloggar runtom; tonen är ofta uppspelt och aggresivt. Det är bara och vända andra kinden till - som en god filosof en gång i tiden föreslog :)


Jag håller med dig, projektet är irreducibelt - och kommer att bidra till en sämre miljö- och klimat för en lång tid framöver...