2009-02-16

TPB-Spektaklet

Idag drar The Pirate Bay rättegången [sic] igång - istället för att bejaka de nya teknologiska möjligheterna och hitta konstruktiva lösningar för kulturutbyte, har film- och musikindustrin valt konfrontationens väg; men, politiker får inte heller gömma sig bakom dammiga lagrum: immaterialrätten är till syvende och sist en politisk angelägenhet. Jag skulle vilja pusha för några artiklar: ”Om Internet som skog; social ontologi”, ”Alla som knäböjer inför WTO är upphovsmän”,”If Tarde have attended the press conference [tbp]”.

Andra som har skrivit om detta: Johan Hellström, Maria Ferm, Christian Valtersson; se också: kulturella allmänningar.


[Updatering 16:22]
Läs också Lage Rahms artikel på Newsmill.

Inga kommentarer: