2009-03-31

Möten

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?


Om inte ögat var ”solaktigt”,
hur skulle vi då kunna skåda ljuset?


Skrev Goethe, Jakob von Uexküll tillade:

Om inte blomman var biaktig,
och biet inte var blomaktigt,
skulle deras samspel aldrig lyckas.

Och frågan om människan kvarstår.

Inga kommentarer: