2009-04-20

Smida sina svärd till plogbillar

De fredsaktivister som åtalats för förberedelse till sabotage av Gripenplan på Saab måste frikännas, skriver bland annat före ärkebiskopen KG Hammar på DN-Debatt idag (finns inte publicerat på webben). Tre fredsarbetare, med rötter i blogbillsrörelsen, försökte nyligen desarmera – eller ”avrusta” - ett Gripenplan, för att visa att Svensk vapenexport – i flera fall - strider tydligt mot FN:s och riksdagens egna riktlinjer. Ett uttalat mål för svensk utrikespolitik är att ”bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, skriver författarna, och att detta inte går ihop med den svenska exporten av Jas-plan till Sydafrika. Exporten av 15 miljarder kronors jas-plan till Sydafrika, där nästan en tredjedel av befolkningen lever i extrem fattigdom, kan inte försvaras enligt artikelförfattarna. Om det blir fällande dom, om desarmeringen inte sätts in i sitt sammanhang av fortsatt svensk vapenexport mot riksdagens egna riktlinjer, till ett land som ännu inte lyckats ta hand om sina fattiga, luktar det tveklöst dubbelmoral, avslutar artikelförfattarna. Det är inte svårt att hålla med.

Den intressanta twisten med plogbillsaktivism är att icke-våldsaktivisterna ser ”avrustningen” ur ett annat perspektiv: när domstolarna skyddar brott och mord, måste medborgarna själva ingripa för att arbeta för rättvisa. Idén är ATT bli åtalad och därmed försöka bevisa för rättssystemet det orimliga i statens agerande. Enter: Shirin Ebadi, Gandhi, Thoreau.


Läs mer hos Per Herngren.

[Updatering, 21 Apr 2009]
Aktivisterna fick mellan fyra och sex månaders fängelse, samt ett skadeståndskrav på 150.000 kronor, enligt SR. Corren.se

Inga kommentarer: