2009-05-15

Glädje & Lek

"Ty för att med en gång äntligen säga det klart: Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är bara helt och hållet människa när hon leker."
--- Friedrich von Schelling

"Childhood is measured out by sounds and smells and sights, before the dark hour of reason grows.”
--- John Betjeman


Inga kommentarer: