2009-08-23

Ekonomisk "tillväxt"

En av de klarast lysande stjärnorna på politikerkartan i Sverige - Anders Wijkman - får en viktig debattartikel publicerad på dagens nyheter idag. Anders Wijkman påpekar det riktiga i att tillväxten, som den mäts idag, inte kan fortgå i all oändlighet, samt att bruttonationalprodukten inte är ett representativt mått på välfärden. Tillväxtmåttet som den ser ut idag, tar inte hänsyn till alla ”negativa” effekter av vår verksamhet – oavsett om det handlar om krigsföring, olyckor, miljöförstöring, resursslöseri eller exploatering av djur eller natur. Dessutom tar bruttonationalprodukten inte hänsyn till fördelningsfrågor. Den Amerikanska ekonomen Herman Daly kallar denna typ av tillväxt - som inte ökar välfärden - för ”oekonomisk tillväxt”. Det kostar att förstöra miljö och klimat, det kostar att hindra en miljökatastrof, det kostar att skära ned i skola och omsorg.

För Svensk del har BNP ökat med i genomsnitt 2 procent per år från 1970 fram till idag; frågan är hur ”tillväxten” hade sett ut ifall vi hade använt ett grönt mått på bruttonationalprodukten?

Samtidigt som majoriteten av politikerkåren ensidigt jagar efter ökat tillväxt – utan att reflektera vad begreppet innebär eller leder till i längden, insert alltfler ekonomer och miljöforskare att vi snarare behöver ekonomiskt nerväxt. Den gordiska knuten består i hur denna modell skall kunna appliceras på en tillväxtfundamentalistisk marknadsekonomi. Där har vi en spännande utmaning i framför oss.

Dessutom är det spännande att man jobbar på EU-nivå med att utveckla alternativa välfärdsmått. Inte en dag för tidigt.

Hatten av för Wijkman!

Kolla också på Steady state economics.

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Bra att du uppmärksammar sådana händelser. Wijkmans uttalanden är viktiga. Han är själv ett intressant exempel på hur man genom att lämna ideologin kan bli en självständigt tänkande människa. Han var ju en gång ordförande i moderaternas ungdomsförbund med den ideologiska barlast som brukar prägla sådana. När han sedan blev generalsekreterare i Röda Korset fick han kanske smaka tillräckligt på världens verkliga problem för att öka sina insikter. Att han nu också börjar ifrågga tillväxten är i linje med hans utveckling.

Heiti Ernits sa...

Han har en viss integritet, är modig och brukar tänka "out-of-the-box"; det behövs fler sådana raka politiker!

Ja, det är precis som du säger, verkligheten hann ikapp ideologin - han var modig nog att ändra sina maximer!