2009-11-18

En ljusning i Sikte

En viktig politisk stötesten för de gröna och för vänsterpartiet har varit vapenexporten, som båda partierna velat avskaffa sedan länge; nu syns en liten ljusning i frågan. Att den befintliga lagstiftningen angående exporten har varit svag råder det inget tvivel om. Vapen har hamnat i diktaturers händer och krigsmateriel har sålts till länder som kränker de mänskliga rättigheterna och/eller varit krigförande. Det är också oerhört pinsamt att försvara vapenexporten via argument om sysselsättning och ekonomi; i ett historiskt perspektiv tycker nog de flesta att det är rätt pinsamt att Sverige till exempel exporterade oerhörda mängder järnmalm till Tyskland under andra världskriget – även om detta var en god affär ur ett sysselsättnings- och välfärdsperspektiv, så uppstår frågan: Välfärd för vem?

Det rödgröna samarbetet kommer naturligtvis – som vilket samarbete eller relation som helst – bestå av kompromisser. Kan man inte avskaffa vapenexporten, så kanske man kan strama åt lagstiftningen och de processer som konstituerar exportförfarandet. Men en liten ljusning är det och dessutom ett gott betyg på samarbetet. Nu väntar vi på detaljerna.

Sydsvenskan rapporterar.

Inga kommentarer: