2012-11-12

I Wish This Was...

Jag fortsätter på serien om urbana innovationer och smarta stadsutvecklingsknep. Tidigare texter hittas under etiketten: Urbana Innovationer. Candy Chang från New Orleans har skapat en enkel men smart innovation för lokal delaktighet och inflytande i stadsutvecklingsfrågor: "I Wish this Was"; Som hon själv säger: "lovechild between Street Art and Urban Planning". Principen är enkel: använd klistermärken (eller liknande) som uppmanar människor att tänka till om den platsen, byggnaden eller området som avses och ge synpunkter direkt. Klistermärken är utformade på ett sådant sätt att underlaget inte förstörs. Pennor inkluderas. Klistermärkerna inventeras efterhand. Lösningen har blivit en succé världen över. Det är inte alltid man behöver applicera kostsamma och tidsödande verktyg för lokal utveckling och delaktighet. Detta kan vara ett konkret sätt att få in synpunkter från människor som bor och verkar i ett område och som har unik kunskap om vad som behövs i grannskapet; vilka affärsverksamheter saknas; vad som behöver fixas eller underhållas; eller större frågor av strategisk karaktär. Detta ersätter naturligtvis inte systematisk medborgarinflytande och stadsplanering, men kan nog vara ett roligt och vitaliserande sätt att få in konkreta synpunkter och skapa engagemang.

Det finns även en digital motsvarighet som är kopplat till sociala medier: https://neighborland.com/
.

Inga kommentarer: