2012-11-15

Play Me, I'm Yours

En stor del av det som vi kallar för hållbar stadsutveckling handlar om att jobba aktivt med de offentliga utrymmen som finns i städerna. En viktig grundprincip är att människor skall trivas, "ta plats" och vistas i de offentliga ytorna. Platserna skall vara inbjudande och även uppmana aktiviteter och engagemang. Initiativ skall uppmuntras och det skall vara enkelt att skapa både spontana och planerade evenemang. Detta bidrar till stadens "puls" och skapar "liv". Staden är mer än bara konsumtion, arbete och transport. Det finns en massa småknep för att bjuda in människor att delta och engagera sig i stadens gatu- eller parkrum; ett fiffigt sådant är konceptet med Gatupianon som startades som ett konstprojekt av Luke Jerram. Grundtanken är enkel: 
"By creating a place of exchange ‘Play Me, I’m Yours’ invites the public to engage with, activate and take ownership of their urban environment".

Idag finns det mer än 700 pianon utplacerade runt om i världen: i busskurer, parker, gallerior, marknader, broar och även båtar. I många fall är dessa pianon utsmyckade av lokala konstnärer för lokal identitet. 


Tidigare inlägg om "urbana innovationer".

Inga kommentarer: