2012-11-20

Before I Die...

"Before i Die" är precis som "I Wish This Was.." en urban innovation av Candy Chang. Även detta lyckade koncept är spritt över världen. Det finns även färdiga verktyg och material att köpa ifall man vill etablera konceptet i sin stad på ett enkelt sätt. 


Before I Die is an interactive public art project that invites people to share their hopes and dreams in public space.

Det handlar alltså om att uppmana människor att vara delaktiga och "ta plats" i stadens offentliga rum. "Before i die" uppmanar dessutom människor att  fundera över mer existentiella frågor och ge uttryck för sina drömmar, farhågor och förhoppningar; det kan ses som ett sätt att vitalisera stadens rum och etablera berättelser som knyter samman staden socialt. Grundfilosofin liknar syftet med "mobila gatukonstväggar". Skillnaden är att  "Before I Die"-konceptet går att kontrollera (en fast plats och utformning) vilket jag tror kan skapa en större acceptans bland politiker och stadsplanerare i Sverige. En vägg, svart färg, kritor och stenciler är allt som behövs. Och några engagerade medborgare och/eller konstnärer. Dokumentera och tvätta bort när väggen är full. Enkelt, eller hur?

Brooklyn. Dans framför "Before i Die": Get Hyped!

Inga kommentarer: