2007-02-16

Lärare mobbar elever

På DN Debatt idag låter Peter Gill och Anne-Lie Ericson en bomb brisera i ögonen på den svenska skoletablissemanget.
Slutsatserna hade varit intressanta, men läser man artikeln så ser man följande:

"Efter en gallring av oklara fall skapades en unik databas med 95 berättelser om kränkning och mobbning i den nutida svenska skolan. Vi vill mena att den bild som porträtteras utgör ett betydande bidrag till beskrivningen av utsatta barn i den svenska skolan."

95 fall kan man knappast kalla representativt för hela skolväsendet, och jag kan tycka att det är lite väl magstarkt att dra så långt gånga slutsatser som de gör i debattartikeln. Det är lätt att missbruka den kvantitativa metoden när dataunderlaget är så magert.

Ett citat av Kjell Swanberg vore på sin plats.
-"Det finns färska siffror som visar att statistiken talar sitt tydliga språk"

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

"95 fall kan man knappast kalla representativt för hela skolväsendet"

Jag skulle vilja påstå att problemet inte är att man endast har studerat 95 fall utan att dessa inte är slumpmässigt valda. Slutsatserna som dras gäller alltså inte skolan i allmänhet utan gäller helt enkelt de som anmäler (och som är tydliga nog enligt undersökarna).

Man kan ju mycket väl spekulera i att man hellre anmäler en mobbare som är äldre än mobbaren och än hellre om mobbaren är en lärare, för att inte tala om det är en kvinnlig lärare. Därför kan man knappast dra några slutsatser alls om hur stor andel av mobbningar i allmänhet som görs av lärare.

Statistiskt säger alltså underökningen egentligen ingenting, men det är ändå alarmerande att så många lärare anmäls för mobbning och det bör man väl göra något åt oavsett statistiken.

Heiti Ernits sa...

Det skrämmande är att när debattartikeln återges, t.ex. svt:s nyheter. Så tar de endast tillvara på att "Var Tredje lärare mobbar".
Då blir det en skev bild man förmedlar till allmänheten. Och utifrån de reaktioner som jag har hört och läst de senaste dagarna, så har folk upfattat det precis så.