2007-04-07

Dubbdäck

Dubbdäckens negativa påverkan både på människor och miljö har varit känd sedan flera år, men idag tar regeringen upp debatten, och utesluter inte hårdare regler eller avgifter i ett led att komma tillrätta med problemen.
Experterna är eniga om att dubbdäcken river upp vägbeläggningen och ger uppskov till hälsofarliga partiklar i luften, även kallat PM10 .
Vägtrafiken är den främsta källan till de grövre av dessa små partiklar som är luftvägsirriterande och astmaframkallande.
De finaste pariklarna ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och är även till en viss mån cancerogena.
Den finns en aktuell studie av partiklarnas konsekvenser för hälsan i 26 europeiska städer, som visar att om medelhalten för de grövre pariklarna i Stockholms innerstad sänks med en tredjedel av bakgrundsnivån, så skull antalet dödsfall i lung-, hjärt- och kärlsjukdomar minska
med 230 fall om året.

Dubbdäcken ger även upphov till en högre bullernivå, vilken markant bidrar till en sämre boendemiljö. Buller har genom olika studier visat sig orsaka störningar på nattsömnen och medverka till stressrelaterade sjukdomar.

Dubbdäcken har även visat sig bidra till en högre bränsleförbrukning, vilket ytterligare bidrar till sämre miljö.

Det finns idag andra alternativ, som t.ex. dubbfria däck, som ger samma säkerhet ur trafiksynpunkt, med som inte har samma negativa påverkan på människornas hälsa och miljö.
Det är även viktigt att sänka hastigheten i trafiken, då främst i tätorterna,
vilket har visat sig ge goda resultat för både partikelmängden och även halten av föroreningar i avgaserna.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Dubbdäckens negativa sidor ska ju ses mot de positiva, de förbättrar väggreppet avsevärt vid ishalka, som vid den förrädiska frosthalkan, och
utan några dubbdäck alls poleras vägbanan vilket leder till värre halka. Det bästa vore dubbar som bara "fälls ut" vid behov.

Heiti Ernits sa...

"Dubbdäckens negativa sidor ska ju ses mot de positiva"


Precis, och de negativa är tyvärr fler än de positiva...


När det gäller prestanda på vintervägarna, så klarar de "dubbfria" däcken det lika bra som de dubbade (dock skiljer sig kvaliten avseevärt mellan modellerna. Se testerna i "Vi Bilägare")


"utan några dubbdäck alls poleras vägbanan vilket leder till värre halka"


Ja, det här är ett problem, det betyder att vägarna måste saltas (och kanske sandas) den stora mängden salt som sprids ut är ett problem både för miljön och bilarna (Rost).
Men VV testar en ny metod som avsevärt kan minska saltanvändningen, genom att bland annat använda socker utblandat med salt. Vilket minskar användningen av salt mellan 25 och 50 procent.


"Det bästa vore dubbar som bara "fälls ut" vid behov"


Ja, det vore att föredra...

Anonym sa...

Låter som du inte har körkort och aldrig har kört på väglag där dubbdäck räddat liv på människor.
Under vilken kategori går det att rädda människor, under det negativa eller det positiva på din lista?

Heiti Ernits sa...

Anonym:
Vi har dubbfria däck på våran bil och det har fungerat väldigt bra...
Sen får jag får lita på de omfattande testerna som görs för att garantera att de dubbfria däcken ger likvärdig säkerhet.

"negativa eller det positiva"
Som det framgick i inlägget så kan antalet dödsfall minskas med uppemot några tusen personer i hela landet.

Anonym sa...

Jag bor uppe i Norrland och jag har nu i två år kört på dubbfria vinterdäck. För det mesta är dom bättre än dubbdäck. Men det viktiga är att anpassa farten. Och salt är ju bara ett sätt att få det halt. Bättre då med sand.

Ola

Anonym sa...

Ola:
Jag håller med dig, att sänka farten är väldigt viktigt, både för den ökade säkerheten och den minskade miljöpåverkan som det medför.
Och precis som du säger behövs det även sandning...

//Heiti