2007-04-11

En droppe i havet?

En halv miljard kommer att satsas fram till år 2020 i ett led för att försöka lösa de akuta problemen i våra havsmiljöer, och då framför allt Östersjön.

Belastningen på Östersjön har varit omfattande sedan mitten på 50-talet.
Det omfattande läckaget av näringsämnen (fosfor och kväve) har lett till syrefattiga bottnar med bottendöd som följd, och den omfattande mängden miljögifter (PCB, DDT), har bidragit att markant förändra ekosystemet, och även människornas hälsa.
Östersjöländerna har inom HELCOM enats om en halvering av tillförseln av näringsämnen mellan 1987 och 1995. Men enligt beräkningarna har åtgärderna hittills lett till en minskning av 14 procent när det gäller fosfor och 2,5 procent för kväve.
Resultaten har hittills varit otillräckliga.

Och jag måste erkänna att regeringens förslag, för första gången inom miljöområdet, innehåller konkreta och vettiga åtgärder.

Inga kommentarer: