2007-04-20

Övergödning

Fosfor (fosfater) och kväve (nitrat) är viktiga beståndsdelar i det ekologiska kretsloppet.
Men problemet idag består i att dessa ämnen läcker ut till olika vattendrag, bäckar, grundvatten, sjöar och även hav, vilket leder till övergödning, kraftig algblomning, och till syvende och sist bottendöd (Se tidigare inlägg om östersjön).
Den enskilt största källan av läckage är jordbruket, där jakten på hög produktivitet leder till omfattande användning av konstgödsel.
I vissa delar av världen innehåller vatten, avsett för hushållsbruk, så höga nitrathalter att det överskrider gränserna för konsumtion.
Det är en (av många) anledning (ar) varför man skall konsumera ekologiskt odlade
(t.ex. KRAV märkta) produkter, ekologiskt odlade produkter får inte konstgödslas, gödsling får ske, men då måste naturliga produkter användas, vilka även lättare tas upp av växterna.
En annan negativ aspekt med konstgödsel är att den är väldigt energikrävande att framställa, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

Ett annat problem är alla fosfater och nitrater som spolas ut av hushåll (700.000st) som saknar kommunal rening.
Regeringen har idag kommit överens om att förbjuda alla fosfater i tvättmedel, detta är ett vettigt förslag, även om majoriteten av tvättmedlen redan är fosfatfria.

Skall vi uppnå resultat så måste även jordbruket ställas om; kommunerna, landsting och myndigheter, som är politiskt styrda, måste dra sitt strå till stacken och öka konsumtionen av ekologiskt odlad mat.
Det som initialt verkar billigare, är dyrare i längden, det kostar mer att åtgärda problemen som uppstår när ekosystemen rubbas.
Konsumera hållbart & tänk långsiktigt.

Inga kommentarer: