2007-06-01

Diskriminering

”Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel”, ropar skolastikerna Torbjörn Fälldin, Alf Svensson, Ingegerd Troedsson med flera på DN-debatt idag.
Och sågar därmed enmansutredaren Hans Regnérs slutbetänkande (SOU 2007:17) som föreslår att äktenskapsbalkens portalparagraf om vad som är äktenskap utvidgas till att omfatta också par med samma kön.

I debattartikeln hänvisar författarna att man skall lägga stor vikt vid barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention.
Självfallet skall man tänka på barnens bästa, därom råder det inget tvivel, men att därefter påstå att homoäktenskap skulle vara sämre än ett heterosexuellt dito är absurd.
Barn behöver kärlek, omtanke, och känna trygghet; Och på vilket skulle sätt ett barn inom ett homosexuellt äktenskap inte får dessa behov tillgodosedda kommer inte fram, förutom en insinuation om att uppväxten skulle te sig ”oharmoniskt”.

Vidare hänvisar debattörerna till en obskyr italiensk utredning, som bland annat (skrattretande) slår fast att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion.
Och därmed utför en aristotelisk syllogism (kopplingar till skolastiken igen): Därmed måste således äktenskap avse en relation mellan två personer av olika kön.
Vem har sagt att logik inte är vackert.

I Sverige finns det idag cirka 40000 personer som har vuxit upp med åtminstone en homosexuell förälder.
Och det finns forskning (SOU 1984:63) där man slog fast att det inte är någon skillnad mellan barn till hetero- respektive homosexuella föräldrar, det vill säga, föräldrarnas sexuella läggning har ingenting med deras lämplighet som förälder att göra.
Det finns inte heller något stöd för att barn till homosexuella föräldrar utsätt för mobbning i högre utsträckning (Fishel, 1983; Ernulf & Innala, 1991).
Artikeln vittnar om unken konservatism kryddad med de klassiska fördomarna, och bör kanske också ses som ett flört med moralkonservativa kristna och sverigedemokrater.


Vi skall snarare sträva efter ett mer öppet och sekulariserat samhälle, att öppna upp äktenskapsbalken är ett steg mot målet.

3 kommentarer:

Björn sa...

Artiklen var dåligt skriven och argumenten att barn bara kommer till i ett äktenskap är ju helt befängd och visar på en stark okunskap.

Om nu äktenskapens syfte är att avla barn hur ställer sig dår artikelförfattarna till de barnlösa gifta hetroparen? Ska deras äktenskap ogiltigförklaras?

Naturligtvis är det så kallade kristna värderingar som ligger bakom artikeln. En djup räddsla att vi som är homos ska få samma värde som hetros.

Men jag undrar: På vilket sätt gör det era äktenskap mindre värda om jag får samma rättighet?

Dessutom är flera av undertecknarna företrädare för den svenska fundo- kristendomen, Mikael Oscarsson är Livets ords kandidat i Riksdagen samt Yvonne Andersson, Pingtkyrkans.

Dom är naturligtvis invalda som Kristdemokrater men deras agenda styrs av deras församlingar.

Religion och politik ska inte få ingå äktenskap som i KD, det är en sak som är klar men att vi homos ska få det ser jag som självklart.

Rätten till homoäktenskap finns redan i flera Amerikanska delstater, Kanada, Sydafrika, Belgien, Nederländerna och Spanien för att nämna några.

Lika värde är lika rätt!

Anonym sa...

Att bara ha en äktenskapslagstiftning är diskriminerande....lika för alla skulle det vara om man tog bort den helt och att alla fick ingå vilka avtal de vill med vemsomhelst.

Anonym sa...

Nineve:

Jag håller inte alls med dig av följande skäl.
1. Dagens lagstiftning skyddar den som oftast är svagare i förhållandet på olika sätt. Skydd behövs.
2. Dagens lagstiftning visar att parbildning- stabila sådana- är något samhället vill uppmuntra till. Jag tycker också stabila parbildningar är bra då de leder till - om allt fungerar - glada människor.
3. Den reglering som finns i dag och som reglerar avtalsbildning är till största delar dispositiv, dvs kan avtalas bort. Det behövs då en skyddslagstiftning (se 1). Hur skall denna se ut?
4. Läs förslaget till könsneutral äktenskapslagstiftning som presenterades för ett tag sedan. Det är riktigt bra och visar vägen för hur förbättringar kan ske. Nästa steg är att ta bort vigselrätten från kyrkorna och gör det till en angelägenhet för staten och kommunerna. Den som sedan vill hålla på med div religiöst svammel får göra det på sätt den vill ändå.