2007-06-01

Heltid- en rättighet, deltid en möjlighet

Det stora antalet ofrivilligt deltidsarbetslösa inom arbetsmarknaden är ett växande problem, omfattningen omgärdas av mörkertal då det idag inte finns något utbrett samarbete mellan arbetsgivare, fack och arbetsförmedling.
Deltidsarbetslösheten drabbar främst kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgssektorn men även inom handeln och hotell/restaurangnäringen.

För den deltidsarbetslöse innebär detta lägre lön, mindre kompetensutveckling, sämre karriärutveckling, sämre ersättningar från trygghetssystemen och att pensionen på sikt blir lägre. Men även företag drabbas med fler sjukskrivningar, högre personalomsättning och ojämställda arbetsplatser som följd.
Politiker har hittills undvikit att lagstifta inom området, och försökt att komma tillrätta med problemet genom försök med nationella projekt.

Arbetsmiljöverket fick 2001 i uppdrag att starta ett projekt, med syftet att belysa problematiken, samt kunna ge ekonomiskt stöd till projekt inom offentlig och privat verksamhet. Projektet drevs tillsammans med arbetsmiljöverket, arbetslivsinstitutet, arbetsmarknadsstyrelsen, jämställdombudsmannen och svenska ESF-rådet (Europeiska
socialfonden), och kom att kallas för HELA-projektet.
Arenamodellen, som syftar till att skapa ett forum (”Arena”) mellan arbetsgivare, fack, arbetsförmedling och arbetstagare, visade sig vara väldigt effektivt.
Projekten visade sig vara mycket lyckade, med minskad sjukfrånvaro och ökad sysselsättning som följd.

HELA-projketet visade tydligt att det går att göra någonting åt problemet.
Det olyckliga är trenden idag pekar tydligt åt motsatt håll, det vill säga allt fler är deltidsarbetslösa. Med anledning av detta så har LO och s-kvinnor kraftigt kritiserat (förra)regeringen för passivitet i frågan. Därför blir jag inte förvånad av Mona Sahlins utspel idag om att lagstifta inom området. Det här kommer förmodligen att bli en stridsfråga för arbetsgivarna inom privat sektor, men jag befarar att lagstiftningen är det enda som återstår för att nå en hållbar lösning.

2 kommentarer:

Birger Schlaug sa...

Varför ska inte deltid vara en rättighet? Det finns mängder med människor som vill använda sin tid till annat är lönearbete, men som tvingas in i heltid. Det måste väl ända vara ett gravt fel, om man ser det med gröna ögon?

Heiti Ernits sa...

"Varför ska inte deltid vara en rättighet? "


Visst skall den vara det, även om tyngden i titeln ligger på heltidsproblematiken.
Många företag utnyttjar deltidsarbetare på grund av att det är både enklare och billigare, ifall man ser på det kortsiktigt.
Ur ett personligt- och sammhälleligt perspektiv är det förödande.


Även deltid skall vara en rättighet, även om jag tror, att i det i det här fallet så innebär detta att man sparkar in redan öppna dörrar; Företag anställer deltid mer än gärna, det är heltiden som är "kostsam", oflexibel och besvärlig.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi även fortsätter att kämpa för 6-timmarsarbetsdag.
Som sagt, det finns ett liv efter jobbet, eller skall finnas iaf.... =)