2007-06-02

Vattenfall

Efter att ha byggt kolkraftverk i Tyskland skall nu Vattenfall nu investera i kärnkraft från Litauen. Detta kan man ju tycka är helt uppåt väggarna galet. Men som ägardirektiven ser ut idag, är det omöjligt att påverka vattenfalls agerande, och jag är glad att vi röstade genom skärpta ägardirektiv för statligt ägda företag på kongressen, vilket kommer att ge helt andra förutsättningar att påverka de staliga bolagen.

”Att staten, i de bolag staten har ägande i, intar en aktiv ägarroll så att företagen ges tydliga ägardirektiv för att vara ledande när det gäller till exempel hållbarhetsutveckling, jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen och på ledande befanningar i bolagen.”

Vad kostar det att bygga ett kärnkraftverk då?
Man brukar uppskatta att det kostar cirka 30 miljarder att bygga, det vill säga inte driftkostnaden (som uppgår till flera miljarder per år) eller kärnavfallsförvaringen inkluderat.
För det priset får man ca 1200 vindkraftverk, med den sammanlagda produktionen av 13200GWh (13TWh), som motsvarar elförbrukningen för cirka 2.880.000 villor.
13 TWh motsvarar cirka 13 procent av Sveriges hela elförbrukning, och för att sätta det i propotion så producerar vi cirka 1TWh vindkraft idag.

7 kommentarer:

johan simu sa...

Dina siffror är lite väll optimistiskt. Det verkar som du räknat med 100% kapacitetsfaktor?

sverie har 500MW installerad vindkapacitet och det producerar ungefär 1TWh varje år. Det krävs då förmodligen 6500MW installerad kapacitet för att producera 13TWh varje år. Nya vindkraftverk ligger på runt 1,5-2MW. Så det blir över 3000 kraftverk som krävs för att komma upp i 13TWh.
Dina 1200 vindkraftverk hade nog snarare producerar runt 4-5TWh per år.

En EPR reaktor på 1.6GW producerar runt 12,5TWh per år och kostar då enligt din uppskattning bara hälften av vad vindkraften hade kostat. Intressant. Sen har du glömt kostnaderna för att dra elledningar till alla dessa vindkraftverk. Skattebetalarna i tyskland får stå för över en miljard euro i kostnader för utbygganden av elnät till vindkraft.
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=14289

Charlotte sa...

Då är det bara att hoppas att mp kommer i regeringsställning snart Heiti! :-) (Fast jag fattar inte det segdragna eu-motståndet.)

Heiti Ernits sa...

Snarare höll jag igen...
Det finns idag vindkraftverk som presterar 6MW, som ger ca 15.000MWh (1MW agregat ger ca 2500MWh; SOU 1999:75)
15GWh * 1200 = 18.000GWh (18TWh)

Vindkraftverk på 10GW finns på ritbordet idag, teknikutvecklingen går snabbt framåt.

Våran kärnkraftverk kostar ca 10 miljarder per år att driva, det blir stora kostnader i längden.

Sen har du alldeles rätt om att det kostar bygga ut elnätet.
Det är positivt att det kostar så mkt. i Tyskland, det betyder att landet satsar på hållbar energiutveckling ;)

Heiti Ernits sa...

Charlotte:
Hehe...man skall inte ta någonting förgivet =)

Jag kan vara ärlig med att jag är kritiskt, men kanske inte renodlad motståndare, när det gäller EU.

Johan Simu sa...

Hmm den SOU utredningen ger en produktionskapacitet på närmare 29%, det är 8% högre än vad som realiserats i sverige. Om man sedan tar hänsyn till att alla kraftverk inte kommer kunna placeras på lika gynsamma ställen så blir nog produktionskapaciteten inte så hög. Men vem vet, jag kanske har fel. Men det låter optimistiskt.

Vad föreslår du att man ska ha som backup till vindkraften för de kalla och vindstilla dagarna som alltid slår till under vintern? Om vi bygger ut gasturbiner så har vi inte vunnit något alls ur co2 synpunkt och då bygger vi in oss i ett fossilt beroende för vår elproduktion.

En grej jag inte förstår dock. Jag är inte negativt inställd till vindkraft om den kan bevisa sin ekonomiska konkurrenskraft. Men du verkar helt negativ till kärnkraft trots att den är bevisat ekonomisk och bevisat ren. Varför inte förespråka all ren elproduktion?

Heiti Ernits sa...

"Vad föreslår du att man ska ha som backup till vindkraften"

Vi måste ha ett enerimix, och jag vet att där är du överens med mig.
T.ex. vågkraft, solkraft (även import av vätgas, som produceras i solrika länder) och biobränslen, vattenkraft (sverige har en fördel här).
Vi måste även satsa på energilagring (där överskottet lagras men även för att jämna ut fluktuationerna i produktionen), och forskningen inom området.

Sen måste vi bli mycket bättre på att hushålla med energi.
Isolera bättre, ändra byggnormerna, återvinna energi, effektivisera industrin osv. osv.


"Varför inte förespråka all ren elproduktion?"

Just för att jag inte anser att den är ren ;)

Där är vi inte överens, jag tycker att man från kärnkrafsvännernas sida förbiser effekterna av både bränsletillverkningsprocessen samt efterlagringen.

Johan Simu sa...

Men på vilket sätt är den inte ren?
Alla livscykelanalyser kommer fram till att kärnkraft släpper ut lika lite eller mindre miljögifter och koldioxid än förnyeslebar energi. Läs tex mitt blogginlägg om det.
http://gronarealisten.blogg.se/1180646465_krnkraft_och_koldioxi.html

Då tar de hänsyn till hela bränslecykeln. Brytning, lagring, bränsletillverkning osv.

Sen kan jag hålla med om att gruvbrytning och avfallsupparbetning skett på hemskt dåliga sätt förut.

Sellafield har smutsat ner som fan och gruvarbetare utsattes för för stora stråldoser. Men idag så är uranbrytning otroligt säker ur strålningssynpunkt, och Sellafield och La Hague har skärpt sig ordentligt.

Läs tex denna länk från kanadensiska hälsovårdsmyndigheten som jämnfört stråldoser mellan olika yrken
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/occup-travail/radiation/regist/2005-report-rapport_e.pdf

Om uranbrytning inte är värre än någon annan brytning borde du då inte vara emot all energiteknik. Vindkraft tex kräver 4ggr så mycket koppar som kärnkraft.

På vilket sätt är då kärnkraften inte ren? Ingen energiteknik är utan miljöpåverkan.

Förutom just kärntekniken så har vi nog väldigt lika åsikter. Jag tycker energibesparingar är bra i den utsträckning det är mer ekonomiskt än att öka produktionen. Men jag ser inte besparingar som ett mål i sig eftersom energikonsumption inte är något negativt, det beror helt på hur man producerar energin.

Att driva en elbesparingshysteri i sverige är orimligt då vår elproduktion är utsläppsfri. Låt besparingarna gå till den utsträckning det är ekonomiskt. Att driva det längre än så har ingen miljömässig fördel.

Däremot är det vettigt att effektivisera transportsektorn. Helst skulle jag vilja se ett genombrott för litium batteri hybrid bilar. Satsningar på det vore mycket rimligare ur miljösynpunkt än etanol bluffen.