2008-01-06

Hållbar utveckling, hållbar?

I väntan på Steve McQueens berömda biljaktsscen i ”Bullit”, snubblade jag zappandes över ett program om ”Grön Arkitektur” i programserien Hållbart på kunskapskanalen.

Jag fick mig en tankeställare. Begreppet Hållbar borde vara en miniminivå.
Vi borde eftersträva ett mer symbiotiskt förhållande till naturen och djuren.
I det hänseende att vi skall bidra till naturen: Ett nettotillskott av värden om man så vill.

I programmet togs det upp ett fiffigt exempel.
En glassförpackning som förmultnar efter den har slängts, bidrar till ett hållbararare samhälle; Men effekten är ändå plus minus noll och man vill förenkla det lite (i verkligheten mer minus).
Men de ekologiska ingenjörerna har varit mer visionära än så.
Det finns idag glassförpackningar som inte bara förmultnar men också sprider frön på samma gång.
Processen tillför ett nettotillskott –liv- till kretsloppet.
Precis som fåglarna när det äter frukter och bär vars frön sedan sprids ut över vida områden.
Naturen är en storslagen läromästare.

Det är dags att göra resan från Hållbar som ”Vi hankar oss fram” till Hållbar som ”bidra till ekosystemet”.

Inga kommentarer: