2008-03-25

Dags för ett nytt regelverk!

Regelverket som ligger under Migrationsverket är väldigt krånglig, byråkratisk och är många gånger irrationell men inte sällan inhuman när den tillämpas. Hela regelverket skulle må bra av en grundlig genomlysning och revidering. Det är också vikigt att följa FN:s (UNHCR) rekommendationer och synpunkter när det gäller flykting- och asylfrågor; detta sker inte idag, vilket Sverige upprepade gånger har fått kritik (1,2,3,4,5,6) för. Nu ryter även Dan Eliasson, som är chef för Migrationsverket, ifrån och menar att tystnaden och oviljan att göra något åt regelverket från regeringens håll är väldigt olycklig (man kan ana en tilltagande frustration mellan raderna). Migrationsminister Tobias Billström vill inte svara på DN:s frågor och pressekreteraren hänvisar till att den är en ’komplicerad fråga’ som de inte vill prata om just nu. Den specifika regeländringen som artikeln handlar om är egentligen en ganska okomplicerad och liten fråga, men för de människor som berörs är det en ytterst omvälvande och genomgripande problem.

Inga kommentarer: