2008-03-25

Debatten tar fart igen.

Hans-Åke Scherp, som är docent i pedagogik, ger sig in i debatten och sågar Björklunds korståg mot den så kallade flumskolan. Hans-Åke opponerar sig mot betygshetsen men menar också att Björklunds trosföreställningar om den goda skolan hade bättre passat in när skolan blev allmän i Sverige för 170 år sedan där katederundervisning, hård disciplin och utantilläxor var förhärskande metoder. Hans-Åke avslutar debattartikeln med orden: ”Jag är därför rädd att Björklund ovetenskapliga experiment kommer att stå oss – eleverna, personal inom skolverksamheten och samhället i stort – dyrt”.
Det är inte svårt att hålla med om detta, och frågan är om Björklund ritar verkligheten efter kartan när det borde vara tvärt om.

Jag har tidigare skrivit om betygfrågan, pedagogikens idéhistoria och några skolpolitiska tankar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Scherp känenr väl att det bränner under fötterna. Hans falang, med säte kring Mats Ekhom i Karlstad har allt för länge fått riva ner skolan. Scherp är en av de ansvariga för att svenska elever blir utslagna och inte når målen.

Heiti Ernits sa...

Vilka menar du ligger i opposition när det gäller den pedagogiska forskningen?