2008-03-05

USA: hönan eller ägget

När jag läste detta så blev jag helt matt. Om nu uppgifterna stämmer så är det inte så förvånande att USA hatet tilltar i omfattning. Mer cyniskt blir det när USA nu försöker stifta fred i konflikten. Jag blir oerhört nyfiken hur de ledande tankesmedjorna och de närmaste rådgivarna till presidenten resonerar. Personligen tror jag själva grundvalen för USA:s agerande (inom utrikespolitiken) baseras på ett slags hemmasnickrad utilitarism. Att bygga sin utrikespolitik på utilitaristisk grund innebär många fallgropar. Jag skall försöka utveckla den tanken i ett senare inlägg.

Inga kommentarer: