2008-04-17

Bristen på bostadspolitik?

När den nuvarande regeringen avskaffade ränte- och investeringsbidragen för nybyggnation av hyresrätter fick det till följd att nybyggnationen mer eller mindre avstannade på grund av olönsamhet. Idag byggs det enbart nya och dyra bostadsrätter som få människor med ’normal’ utkomst har råd med, för att inte tala om studenter. Avskaffandet av stoppregeln har lett till ett accelererande förlopp där många hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Jag tror att de flesta kan skriva under på att det behövs en blandning av både hyres- och bostadsrätter i ett samhälle; men det vi ser idag är en likriktning av bostadsmarknaden som kan få ödesdigra konsekvenser. Regeringen har också yttrat sig positivt till att marknadsanpassa hyrorna för hyresrätterna: återigen går lönsamhet före samhällsnytta. Barbro Engman förbundsordförande i hyresrättsföreningen är med rätta orolig över den utredning, som kommer att presenteras för Mats Odell imorgon, där det föreslås att hyrorna skall marknadsanpassas.
Problemet som kan uppstå är många och ödesdigra: Folk som inte har råd att bo kvar, försämrad möjlighet för invandrare att etablera sig i attraktiva områden (=slår mot integrationen), omöjligt för studenter att hitta boende (det saknas även studentboende idag), omöjligt att etablera sig på bostadsmarknaden utan banklån etc. etc.
Jag är mycket tveksam över att "marknaden" skulle vara en god kraft när det gäller bostadspolitiken: "marknaden" har inte historiskt hitintills inte visat sig vara en ansvarsfull aktör oavsett etableringsområde.


Tidigare inlägg i samma tema.

4 kommentarer:

Strutsman sa...

Vem är marknaden?

Svar: Det är du och jag! Och alla andra.

Är vi oansvariga?

Svar: Du kan tala för dig själv, men jag är det inte! Och de flesta jag känner tar ansvar.

Är det bättre att politiker bestämmer än att folk gör det själva?

Svar: I de allra flesta fall - nej!

Kommer det att byggas nya hyresrätter när man förbjuder de hyror som krävs för att det ska bli lönsamt?

Svar: Nej.

Joakim sa...

"Vem är marknaden?
Svar: Det är du och jag! Och alla andra."

Fel. Marknaden består inte nödvändigtvis av alla utan bara de som har pengar. Mycket pengar ger mycket makt. Har du inga eller för lite pengar har du inget att säga till om.

Anonym sa...

Du verkar ha en mycket dålig koll på vad marknadsekonomi innebär och fungerar och även vad som är samhällsnytta. Kurser i NEK/FEK rekommenderas.

Alla de argument som du använder mot marknadsanpassade hyror beror just på avsaknaden av dem i dagens Sverige. Har vi idag ett hyresparadis i Sverige som fungerar bättre än alla andra länders?

Invandrare och unga kan inte bo centralt idag pga det krävs + 20 år i bostadskö. Fick din familj som nyinflyttad möjligheten att flytta till en hyreslägenhet på Östermalm eller Gamla stan i Stockholm i det "integrerade" förlovade Sverige? Är det rättvisa att centrala hyreskontrakt går i arv? Är det en katastrof att en ensamstående änka boendes i en stor hyres 4a/5a tvingas flytta så att en barnfamilj kan ta över den?

Hyresrätterna försvinner för att INTE ENS staten eller kommunerna kan tänka sig bygga nytt för det är en direkt förlustaffär (de pengarna måste in via högre skatter eller sämre skola, vård, omsorg).

Människor kan idag inte flytta till jobb eller dit de vill bo utan att tvingas köpa en BR/ Villa pga hyresregleringarna. Hade det funnits en fungerande hyresmarknad som i de flesta andra länder i världen så hade det vart möjligt att välja var man vill bo OCH bo där i hyresrätt.

Om nybyggarsubventionerna; varför ska staten ta in skatt av alla medborgare för att subventionera byggandet av nya fina lägenheter som hyrs av de med högst inkomster? Låt medborgarna få behålla dessa pengar och själva gör valet hur de vill bo.

Den stora lockelsen är att som politiker vilja bestämma över hur andra ska få bo och vem som skall få bo vart. I synnerhet när man som politiker via kontakter kan ordna en billig attraktiv hyreslägenhet subventionerad av låginkomsttagare och invandrare i mindre attraktiva områden.

// Smartswede - snart ekonomie doktor

Heiti Ernits sa...

Strutsman:

Man kan vända på det.

Vad är "samhället" och vem är politiker?

Svar: Det är du och jag!


"Är det bättre att politiker bestämmer än att folk gör det själva?"

Du som "ansvarig" samhällsmedborgare kan ta på dig politikerkostymen när du behagar. Varför gör du en distinktion mellan folk och politiker? Man födds inte till politiker....man tar på sig den rollen ifall man vill förändra samhället: ta ansvar.


".... för att det ska bli lönsamt?"

Det är just här kruxet ligger. Det beror på vilken typ av samhälle vi vill ha.

Man kan väl skriva under på att:

* Alla, oberoende av inkomstnivå, skall kunna ha ett drägligt boende.

* Bostadspolitiska interventioner skall också syfta till god samhällsplanering och bättre integration.För det första är det väldigt dyrt att bygga bostäder överlag. Det är knappt så att man får lönsamhet när det enbart bygger dyra bostadsrätter inklusive en obskyr kallhyra. Dvs. det är inte marknadsmässigt lönsamt att satsa på hyresrätter och i synnerhet inte hyresrätter som inte har en "marknadsmässig" hyra. Redan här frågan man sig vart alla som inte har de ekonomiska "musklerna" skall ta vägen?

Innan regerigen avskaffade ränte- och investeringsbidragen så kunde aktörer få en viss ekonomi i att bygga hyresrätter. Men idag är den möjligheten borttagen. Vilket gör att det knapps byggs några hyresrätter längre. Det är mycket olyckligt! Vi behöver fler hyresrätter till överkomliga kostnader: för det kommer alltid finnas inkomstklyftor i ett samhälle.


Skulle ENBART lönsamheten ("marknaden") få styra så kommer detta att slå hårt mot många människor, frågan är om man vill bygga ett sådant samhälle?

Vi behöver en blandning av bostadstyperna, och då kan det vara värt att subventionera delar av bostadsmarknades för att få in en aspekt av social- och bostadspolitiska styrning: Detta klarar tyvärr inte marknaden av.

Marknaden är bra på att reglera priset utifrån tillgång och efterfrågan. Marknaden tar inte sociala eller integrationshänsyn, inte som marknades ser ut idag i alla fall.