2008-04-15

Hållbar utveckling


Visst är bilden talande? Människor, samhälle och ekonomi är beroende av ett fungerande ekosystem. Ekosystemet är själva förutsättningen för allt liv och är i en förlängning själva grunden för all mänsklig aktivitet: inklusive ekonomin. Även den sociala dimensionen är beroende av en fungerande ekologi. Men det tycks som regeringen inte riktigt insett detta. Ekonomin (den inre cirkeln) sätts alltid i första rummet; vilket även den senaste budgetpropositionen visar: den slår hårt mot både människor (den sociala dimensionen) och klimatet (den ekologiska dimensionen). Den utveckling som vi ser vi världen idag (=klimatförändringar) beror på att ekonomin alltid har satts första rummet. Den förhärskande synen har varit att naturen skall tämjas och enbart tjäna som en försäljningsvara. Jag hoppas på en förändring.

1 kommentar:

Charlotte sa...

En förändring vore sannerligen önskvärd...