2008-04-04

Steget från tanke till handling

Enligt statistiken från vägverket har koldioxidutsläppen från trafiken ökat kraftigt det senaste året, detta trots att folk köper bränslesnålare bilar och bilar som drivs av biobränslen. Personbilstrafiken ökade med 2,8 procent och de tunga transporterna ökade med hela 5,8 procent under 2007. Vägverket tillägger också att det är den största trafikökningen för ett enskilt år sedan slutet av 1980-talet. Men tanke på den stundande pågående klimatförändringen och den samfällda miljö- och klimatdebatten runt om i världen, i medier och inom politiken, så kan man inte bli annat än nedslagen. Är det månntro rebound-effekten vi ser? Oavsett vad, så visar det tydligt att den opinionsyttring som vi ser, inte har någon reell verkan på den praktiska handlingen. Detta kommer att ställa nya – tuffare - krav på politiker och makthavare: vi måste handla, nu!

1 kommentar:

Thomas Svensson sa...

Ja, livsstilsproblematiken måste mer upp på dagordningen. Speciellt som konsumismen inte ens gör oss lyckligare!