2008-05-18

"Om du är vacker, kommer också världen att vara vacker."

Citat av Bakhata Issa Arja Haroom, Darfur.

Inga kommentarer: