2008-06-25

Du sköna nya koldioxidfria värld

Ibland går man och irriterar sig på små ting, små faktafel eller något annat i sammanhanget rätt så obetydligt. Jag har på sista tiden irriterat mig på att kärnkraften kallas Koldioxidfri. Att ledarna så gör i dagstidningarna kan man leva med – även om det kryper lite under huden varje gång – men bägaren rann över för några dagar sedan när en journalist på DN:s vetenskapsredaktion kallade kärnkraften för Koldioxidfri. Då brast det, för borde inte en vetenskapsjournalist veta bättre än så?
För det första finns det idag ingen energikälla som är Koldioxidfri. När man jämför olika energislag så är det viktigt att använda sig av livscykelanalys. För fallet kärnkraft så genereras det utsläpp från och med byggandet av kraftverket till saneringen av den uttjänta Urangruvan. Hela livscykeln måste bejakas: materialåtgång, gruvbrytning, lakning, uranbearbetning, upparbetning, kemikalieåtgång, efterförvaring, transporter, kylning, drift och så vidare. De stegen kräver mycket energi och genererar också koldioxid då många av stegen är oljebaserade.
Samma sak gäller det med vindkraftverk, de är inte heller koldioxidfria, även om de i ett livscykelperspektiv är mindre energikrävande och miljöbelastande än kärnkraftverk.

Nej, nu skall jag ut och springa, och inte heller det är koldioxidfritt…

5 kommentarer:

Johan Simu sa...

Du skriver,
"Samma sak gäller det med vindkraftverk, de är inte heller koldioxidfria, även om de i ett livscykelperspektiv är mindre energikrävande och miljöbelastande än kärnkraftverk."


Vilka livscykelanalyser baserar du det på :)??

Heiti Ernits sa...

Ja, egentligen behöver ju man inte mer än sunt förnuft... =)
Vi behöver gruvdrift även för att tillverka vindkraftverk, osv. osv..
Annars kör jag (som du vet) på ELU (Environment Load Unit)... ;)

Johan Simu sa...

Menade det sistnämnda i citatet, att vind är mindre påverkande än kärn. Det förstnämda är sunt förnuft förstås!

Min kritik av ELU, eller snarare ur man ska tillämpa ELU och min diskussion med Bengt Steen bet alltså inte? får göra ett nytt försök någongång i framtiden :)

Heiti Ernits sa...

Simu:

Den diskussionen var intressant, även om jag ledsamt måste tillstå att jag inte gav debatten tiden den förtjänade (man är ju fritidspolitiker trots allt ;) ). Men som sagt, idag saknas det kvalitetsmässig och oberoende data, vilket jag hoppas kommer att tas fram inom en snar framtid.

Branchen är lite lurig känns det som, mycket hemlighetsmakeri, men jag hoppas att det kommer att göras seriösa försök att blottlägga livscyklerna...

Johan Simu sa...

Tidsbrist är ens eviga följeslagare...

Jag förstår ännu inte riktigt varför du tycker det finns mycket hemlighetsmakeri med, de flesta livscykelanalyser är trots att gjorda av fristående universitetsforskare och inte industrierna. De studier jag mailade tex har så vitt jag vet ingen industrianknytning.

Största problemet är väll hur känsliga livscykelanalyser kan vara för små förändringar. Om man tänker kärnkraft som exempel, antar man att energin till alla steg i bränsletillverkningen kommer från kolkraft blir utsläppen relativt höga. Antar man däremot att energin kommer från kärnkraften själv så som i frankrike då blir utsläppen extremt små.

Intressantast vore nog tycker jag att se olika "idealiserade" livscykelanalyser där man utgår från att energikällan man studerar är den enda energikällan som används i alla steg i sin egen livscykel. Resultaten blir då kanske inte tillämpbara på dagens energikällor, men det skulle visa vilka energikällor som långsiktigt är hållbarast.