2008-08-19

Rörelse och aktivhet

Allt är möjligt, allt kan hända. Framtiden är så öppen att det varken är önskvärt eller möjligt att skapa sig en färdigsnickrad livsfilosofi. Då skulle vi stagnera. Filosofi börjar med förundrar och slutar med förundran – djup förundran. Därför vi betrakta livet och tillvaron som en ström. Och det är känslorna som sätter ett liv i rörelse. Känslorna aktiverar dig under livets gång och ger motivation till handlingar och förändrade hållningssätt. [..]…livet är en slags ström, inte solida saker som flyter i en ström. Jag träder inte ner i floden, såsom den grekiska, försokratiska filosofen Herakleitos tycks se det. Jag är floden.

Ur "Livsfilosofi", Arne Naess.

Inga kommentarer: