2008-08-20

Rusta upp skolan!

Många av Sveriges skolor lider av akuta brister när det gäller skolmiljön - skicket som många lokaler, klassrum, grönområden och gymnastiksalar befinner sig i är minst sagt bristfälliga. Det är inget snack om att detta påverkar lärarnas och elevernas välbefinnande och prestationen negativt. Kostnaden att rusta upp skolorna – och i en förlängning anpassa lokalerna enligt de pedagogiska önskemålen – kan inte kommunerna klara av på egen hand utan att få tillskott av statliga medel. Skolminister Jan Björklund visar återigen på okunskap (eller visar sig på den styva linan) genom att helt lakonisk slå frågan ifrån sig och hävda att ”den som har ansvar för skolan måste ju också stå för finansieringen” och vidare ”om man kan söka pengar från staten kommer ju alla att göra det och på så sätt att krypa ifrån sitt ansvar”.

Men hey, det är ju inte det som det handlar om. Upprustningen kräver ett nationellt ansvar och övergripande finansiering; en rikstäckande plan för att rusta upp våra skolor och skapa en god arbetsmiljö för våra lärare och goda pedagogiska förutsättningar för våra elever. Man kan säkert skylla mycket på kommunerna samt hävda att de inte tagit sitt ansvar, men faktumet kvarstår och vi måste vara pragmatiska.

Det underlättar inte heller att regeringen kraftigt skurit ner anslagen för arbetsmiljöverket: vilket har lett till att den professionella hjälp – som skolor åtnjöt innan – inte kan erhållas enligt samma frekvens.

Några övergripande skolpolitiska tankar som tangerar ämnet (även lokalernas(omgivningarnas) betydelse).

Birger Schlaug skriver också om detta.

Inga kommentarer: