2008-09-22

Hacka ekonominVärlden ekonomier skälver; ännu en bubbla har sett dagens ljus trots all ackumulerad erfarenhet och samlad kunskap – eller just på grund av detta. Makroekonomi kan ibland upplevas som en dålig väderprognos: trubbig och inexakt. Kanske är det ’oundvikliga’ inbyggt i systemet – en sågtandad kurva; ett ruttet ekosystem: Summan av dålig politik, girighet, kortsiktigt tänkande, bristen på samhällsansvar, egoism och flockbeteende. Fördomens egenskap är att den inte är passiv, den påverkar händelseförlopp, påstår finansmannen George Soros. Systemet är performativ – den formas utifrån sina aktörers förväntningar och fördomar. Det är just nu lätt att peka på många orimligheter i det ekonomiska ekosystemet – många förståsigpåare kommer att mässa ”vad var det vi sa” med låsta positioner som följd. Debatten kommer återigen att handla om balansen mellan stat och näringsliv, offentligt kontra privat, kontroll kontra fria tyglar – med status quo som följd.

Problemet är nog att det inte är så enkelt – vi är alla deltagare, aktörer, påverkare, agenter: systemet är komplext och Mills osynliga hand består egentligen av miljarder små händer – vissa naturligtvis större än andra. Frågan är om vi måste tänka om – bygga säkrare system – redundanta lösningar; släppa tanken på en dikotomi mellan offentlig och privat. Lossa greppet om tanken på en ond kapitalism och försöka bygga alternativa ekonomier, reformera och tänka nytt. Vägen dit kanske går via allmänintressebolag, gemenskapsföretagande, kooperativ, frivilligorganisationer, alternativa banker, sociala företag, allmännyttiga företag, ekonomiska föreningar, eller lokala och glokala ekonomiska initiativ. Låt oss hacka ekonomin.

Framtiden är öppen.

Läs mer om detta här och här.

(Klippet är från filmen Fight Club)

2 kommentarer:

Daniel sa...

Även ett ekosystem upplever väl konjunkturer? Vissa år finns det många rävar och få kaniner och sedan går några år, rävarna svälter och kaninerna förökar sig. Eller är det något jag har missuppfattat?

Hursomhelst tror jag inte svängningar i ekonomin gör att man bör likna det vid ett ruttet ekosystem. Svängningar är nog ganska naturligt i många system.

Heiti Ernits sa...

Naturens ekosystem har naturligtvis variationer: väderförändringar, skogsbränder, populationsutveckling, sjukdomar och så vidare skapar naturligtvis förändrade villkor och påverkar ekosystemet. Sen finns det ju också tidsmässiga variationer pga. vissa populations- och vädercykler osv.

Sen kan ju det ekosystemet också vara 'ruttet' (häri ligger en värdering) pga. att människan påverkar systemet (till det 'sämre', återigen en värdering): klimatförändringar, miljögifter, felaktig populationskontroll, exploateing av natur, utrotande av arter etc. Då är det en instrumentell påverkan som utövas av människan.


Det är viktigt att prata om ekonomi som ett ekosystem av flöden. För allting hänger ju ihop och påverkar allting. Det man också bör hålla i minnet är att de immateriella ekonomiska flöden också transformeras till materiella flöden (resursomvandling) och kan ha en högst verklig påverkan på det andra ekosystemet: klimatförändringar, miljöförstöring, socioekonomiska effekter, hälsa. Osv. Dvs. egentligen föreligger det ingen gräns mellan det 'ekonomiska ekologin' och den ekologi som man pratar om i dagligdags. Det är ett sätt att se det."Hursomhelst tror jag inte svängningar i ekonomin gör att man bör likna det vid ett ruttet ekosystem."


För det är ju defakto det. Dåligt förd politik (t.ex. greenspans eldande av ekonomi genom fria tyglar och låg ränta=grogrund för en marknadsfundamentalism), girighet, flockbeteende, fördomar,rädsla, överkonsumtion, långt drivna egenintressen (nationer, protektionism), missriktade subventioner, lobbyverksamhet, krigsindustri.....ja listan kan göras lång..


Problemet är att man inte kan 'frikoppla' ekonomin och de ekonomiska teorierna från resten av världen och skapa en teoretisk pappersekonomi. Den finns inte. Ekonomin är en del i ett ekosystem -- med ibland allt för dåliga approximationer och modeller av verkligheten. Man kan också skylla mycket av de ekonomiska teorierna vara alltför kortsiktigt utformade och alltför dåliga på att ta hänsyn till externa faktorer och samhällsansvar.... osv. osv...


Naturliga svängningar visst - men enbart på papper.