2008-09-08

Plan B

Miljödebattören och grundaren av både Worldwatch Institute och Earth Policy Institute, Lester R. Brown, släppte relativt nyligen boken ”Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization” som nu finns översatt till Svenska. (Det lite roliga är att boken på Svenska heter ”Plan B 3.0 – Uppdrag: rädda jorden”; jag vet inte om ni tänkte på det men ena titeln har en mer antropocentrisk innebörd).
Kanske kan det för många tyckas att Lester egentligen inte kommer med något nytt: satsningar på biologisk mångfald, skydd av jordbruksmark, utbildning, socioekonomiska satsningar, minskade utsläpp, global koldioxidskatt, hållbara städer, behovet av nya ekonomiska teorier etc. Insikterna finns redan – men däremot saknas det fortfarande handlingskraft. Det som kan vara av intresse för många politiker och makthavare, är att den ekonomiska notan som Lester presenterar – knappt är tio procent av världens totala militära årsbudget: nämligen 190 miljarder dollar(!) per år. Däremot kommer den notan ständigt höjas i takt med att miljö- och klimatarbetet går på tomgång. Rationellt att sitta still i båten? Knappast...
Boken finns att ladda hem gratis.

[Updatering: ett misstag har begåtts! Boken som jag länkade till är det föregående boken (Plan 2.0), den nya boken kommer att läggas upp på nätet först i december! Tack Lars Almström för påpekandet!]

Jag passar på att puffa för dagens debattartikel i DN (DN, Anders Wallner, Christian Valtersson).